Prostredie globálneho prístupu k elektronickým komunikačným sieťam

19. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Prostredie globálneho prístupu k elektronickým komunikačným sieťam prechádza periódou zmien a reaguje na meniace sa podnikové infraštruktúry a súvisiace aplikačné profily. Ako to vo svojom prieskume vyhodnotila firma AT&T, celosvetový trh podnikových širokopásmových prístupov pre všetky technológie prístupových sietí narastie z 39 miliónov prípojok v roku 2005 na 62 miliónov v roku 2010.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.