Siete v domácnosti a bytové sieťové brány

22. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Zdokonalené kombinované služby „triple-play“ a „quad-play“ sa stávajú realitou. Od dodávateľov systémov sa požaduje, aby pochopili služby, sieť a zariadenia, ktoré tieto služby umožnia. Siete v domácnosti sa pokladajú za koncový bod siete umožňujúci pripojenie nových dátových, hlasových a video služieb, prepájanie služieb a priamu komunikáciu s účastníkom.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.