Súboj o rýchly prístup do domácností pokračuje

02. 06. 2006 | 4/2006 | Comments [0]

Predaj integrovaných obvodov pre zariadenia digitálnej účastníckej prípojky DSL, káblové modemy a pasívne optické siete PON neustále rastie s požiadavkami na ich modernizáciu a implementáciu služieb VoIP a video IP. Štúdia firmy IDC Prieskum celosvetových potrieb polovodičov pre DSL a káblové modemy do roku 2009, uvádza potreby trhu pre všetky podstatné polovodičové súčiastky na výrobu riadiacich a komunikačných jednotiek DSL a riadiacich jednotiek káblových modemov.

Súboj orýchly prístup do domácností pokračujePredaj integrovaných obvodov pre zariadenia digitálnej účastníckej prípojky DSL, káblové modemy apasívne optické siete PON neustále rastie spožiadavkami na ich modernizáciu a implementáciu služieb VoIP avideo IP. Štúdia firmy IDC Prieskum celosvetových potrieb polovodičov pre DSL akáblové modemy do roku 2009, uvádza potreby trhu pre všetky podstatné polovodičové súčiastky na výrobu riadiacich a komunikačných jednotiek DSL ariadiacich jednotiek káblových modemov. Súboj orýchly prístup do domácností pokračuje adefinitívne sa urýchli potom, ako inovácia integrovaných obvodov určených pre technické prostriedky s vyššou šírkou pásma umožní poskytovateľom telekomunikačných služieb doručovať služby označované „triple play“ (video, hlas, dáta). Firma IDC očakáva, že tieto služby sa stanú najdôležitejšou prioritou pre mnohých prevádzkovateľov komunikačných sietí asietí káblovej televízie nacelom svete. Zvýšená konkurencia medzi mnohými rýchlo prosperujúcimi prevádzkovateľmi, rozhodujúcimi prevádzkovateľmi bunkových sietí ašpecializovanými poskytovateľmi hlasových a video služieb vsieti IP, motivovanátúžbou na dosiahnutie zvýšených celoročných výnosov na účastníka, bude urýchľovať výmenu zariadení arozvoj sietí. Vtomto prostredí IDC predpokladá, že do roku 2009 celosvetový trh polovodičových súčiastok pre DSL, káblové modemy aPON dosiahne obrat 2 miliardy USD.

“Schopnosť podporovať prenosy s rýchlosťou do 20 Mbit/s, zlepšené funkcie kvality služby azvýšená bezpečnosť budú zvyšovať požiadavky na výrobu nových integrovaných obvodov, ktoré budú základom návrhu širokopásmových zariadení ďalšej generácie“, povedal Sean Lavey, vedúci výskumnej skupiny pre oblasť polovodičov vIDC. „Väčšie množstvo obvodov svysokou integráciou pre aplikácie DSL na vedeniach akáblové modemy, spolu snižšou cenou adokonalejšia normalizácia obvodov PON a optických modulov na prenos po optických vláknach, začnú urýchľovať rozvoj podnikov počas nasledujúcich rokov potom, ako poskytovatelia služieb zdokonalia svoje siete.“

Dve najnovšie štúdie IDC podrobnejšie objasňujú požiadavku rozvoja arozvádzajú stratégie hlavných výrobcov polovodičov. Na základe výsledkov prieskumu sú uvedené nasledujúce závery:

  • pre DSL, technológia ADSL2+ svyššou rýchlosťou začína urýchľovaťnový rozvoj u viacerých prevádzkovateľov sietí, práve schválená norma VDSL2 umožní modernizáciu využívania krátkych metalických vedení.
  • pre káblové modemy, poskytovatelia služieb pokračujú vintegrovaní funkcií VoIP vosvojich návrhoch na zlepšenie noriem DOCSIS, čo by im malo pomôcť konkurovať rýchlejším a modernejším výrobkom DSL.
  • pre PON, najväčšie rozvojové aktivity vyvíja Japonsko avkrátkom období nastane najväčšia príležitosť na jeho nasledovanie. Niektorí prevádzkovatelia vUSA, Kórei, Číne aTaiwane začali vtomto roku rozsiahle prevádzkové pilotné projekty, výsledkom ktorých má byť po roku 2006 ďalší rozvoj overených aplikácií.
  • PON nahradí technológiu optického vlákna privedeného do domu FTTH, viných aplikáciách sa môže použiť, ako záložná technológia, ktorá umožní rozšírenie optického vlákna do účastníckych prípojok vzdialených koncových zariadení DSL.
  • hoci širokopásmová technológia už začala na niektorých dobre fungujúcich trhoch dosahovať hodnoty blízke saturácii účastníkov, vychádzajúce trhy v Číne aIndii stále vykazujú úplne obrátené hodnoty.

Image gallery


Write review