Technológia bezdrôtových sietí otvára nové horizonty

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

Technológia bezdrôtových sietí otvára nové horizonty. V nasledujúcich riadkoch sa zaoberáme potenciálom východnej Európy v oblasti optimálneho využitia technológie bezdrôtových sietí (WLAN), ktorý je do určitej miery podobný škandinávskym krajinám. Technológie WLAN by východnej Európe pomohli z hľadiska svetovej konkurencie a zároveň by sa tým vyhla investíciám do pokročilej káblovej infraštruktúry. Prístup na sieť a internet sa bez ohľadu na aktuálnu situáciu stáva veľmi rýchlo realitou.

Technológia bezdrôtových sietí otvára nové horizontyV nasledujúcich riadkoch sa zaoberáme potenciálom východnej Európy v oblasti optimálneho využitia technológie bezdrôtových sietí (WLAN), ktorý je do určitej miery podobný škandinávskym krajinám. Technológie WLAN by východnej Európe pomohli z hľadiska svetovej konkurencie a zároveň by sa tým vyhla investíciám do pokročilej káblovej infraštruktúry. Prístup na sieť a internet sa bez ohľadu na aktuálnu situáciu stáva veľmi rýchlo realitou. Možnosti zamestnancov a verejnosti sa v tejto oblasti rozširujú mimo obvyklých hraníc, čo podporuje aj vysoká mobilita vreckových počítačov, mobilných telefónov a notebookov. Ďalšie možnosti pripravuje cenová dostupnosť WLAN vybavenia a stále pribúdajúce hotspoty na letiskách, v hoteloch, reštauráciách, konferenčných a kongresových centrách.

Spoločnosť Gartner Dataquest odhaduje, že svetový trh WLAN dosiahne počas roku 2003 čiastky až 2,8 mld. USD – čo poukazuje na vysoké investície mnohých firiem do bezdrôtových riešení. Hoci sa u väčšiny technologických odvetví predpokladá počas roku 2003 rast rádovo v percentách, vedúci výskumu spoločnosti IDC, John Gantz odhaduje, že investície do systémov bezdrôtových sietí budú rásť oveľa intenzívnejšie, a to osobitne na rozvíjajúcich sa trhoch (IDC annual Predictions telebriefing, december 2002).

INFRAŠTRUKTÚRA VO VÝCHODNEJ EURÓPE

Od roku 1990, keď sa východná Európa otvorila Západu, zostáva v mnohých krajinách nedostatočná telekomunikačná a podporná infraštruktúra, ktorá nie je v plnom zmysle slova integrovaná. Tieto nedostatky v infraštruktúre rozvíjajúcim sa krajinám bránia v dosiahnutí najvyššieho stupňa industrializácie.

Faktory, ktoré sa môžu na prvý pohľad javiť ako prekážky rastu trhu, sa však stali výhodou vedúcou k prudkému rozvoju mobilnej infraštruktúry v krajinách ako je Poľsko, Estónsko či Rusko – jednotlivci tak môžu mať mobilný telefón v čase, keď množstvo domácností nemá ešte zavedenú ani len pevnú linku. Pre zaujímavosť – v Litve počet užívateľov mobilných telefónov prevýšil počet pevných liniek už v roku 2002.

NEDOSTATOK PREDNOSŤOU

Skutočnosť, že veľa východoeurópskych krajín veľmi neinvestovalo do modernej káblovej infraštruktúry, sa im teraz vyplatí, pretože špičkové bezdrôtové technológie im umožnia nedostatky v infraštruktúre preklenúť technológiou, ktorej nasadenie je často rýchlejšie a lacnejšie.

Stacy Smith, viceprezident a generálny riaditeľ spoločnosti Intel pre oblasť Európy, Blízkeho Východu a Afriky, to komentuje: “Výhľad do budúcnosti je pre bezdrôtové siete vo východnej Európe rovnako dobrý, ak nie lepší ako v západnej časti Európy. V Európe je ekonomika pomerne stabilná a väčšina firiem má už telefóny aj počítače pripojené klasickými káblovými rozvodmi. Vo východnej Európe však mnoho kancelárii ešte len vzniká a ich vybavenie bezdrôtovou sieťou je výrazne rýchlejšie a lacnejšie. Bezdrôtové komunikácie sú osobitne výhodné pri inštalácii počítačových systémov do starších budov alebo v situáciách, keď sa začína rýchle rozširovanie siete. Prevádzka bezdrôtových sietí je oveľa flexibilnejšia a umožňuje bezproblémovú prestavbu. Moderné firmy dávajú bezdrôtovému prístupu k sieti jednoznačne prednosť.”

UVEDENIE NA VÝCHODOEURÓPSKE TRHY

Technológiu bezdrôtových sietí robí zaujímavou jej jednoduchosť, minimálne požiadavky na celonárodnú infraštruktúru a úplná absencia drahých licencií. Hoci sú trhy vo východnej Európe menej rozvinuté než na Západe, veci sú aj tu v pohybe. Možnosti nasadenia technológie WLAN sú enormné – inštalácia sietí v nových budovách je lacnejšia a zmeny sieťového rozvodu v starých objektoch možno robiť bez vytrhávania podlahy a búrania stien. Ich inštalácia a spravovanie v budovách s meniacou sa konfiguráciou je rýchlejšia a lacnejšia. Podľa spoločnosti Juniper (2003) je tu ďalšie hľadisko podporujúce investície do tejto oblasti – výnosy zo služieb “posledná míľa WLAN “ a verejných hotspotov by mali do roku 2008 vzrásť na 9,5 mld. USD.

KĽÚČOVÉ KRAJINY

V krajinách s vysokou penetráciou mobilných telefónov a internetu, blízkou Západu, ako je Estónsko a Slovinsko, sa očakáva silný dopyt po WLAN. Ďalšími kľúčovými krajinami budú pravdepodobne Rusko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko, ktoré spoločne tvoria takmer 90 % trhu e-commerce strednej a východnej Európy.

ŠKANDINÁVSKY VZOR

Medzi Škandináviou a Východnou Európou môžeme nájsť paralelu v type osídlenia – menšie množstvo husto osídlených centier a väčší počet rozptýlených vidieckych obyvateľov. Tieto skutočnosti prispeli k rozhodnutiu nebudovať príliš rozsiahlu infraštruktúru káblových sietí, bežnú v západoeurópskych krajinách ako je Anglicko, Francúzsko či Nemecko.

Vyspelá infraštruktúra mobilných komunikácii a vysoká úroveň penetrácie internetových pripojení, presahujúca vo všetkých škandinávskych krajinách 50 % však pomohla rozvoju e-commerce a zabezpečila Škandinávii popredné miesto v oblasti telekomunikácii, pričom penetrácia mobilných telefónov dosahuje 80 %. Okrem toho je v Dánsku a Švédsku najvyššie pokrytie širokopásmovými službami v Európe – káblové alebo ADSL služby tu zaviedli u 13,2 %, resp. 13,8 % celej populácie.

PRIEKOPNÍK V POUŽÍVANÍ WLAN

Škandinávia je zároveň priekopníkom v používaní WLAN, v súčasnosti má 412 bezdrôtových sietí a do roku 2007 by ich malo byť 1 423. Služby postavené na technológii WLAN už zaviedli operátori Telia vo Švédsku a Sonera vo Fínsku. Spoločnosť Telia by sa mohla stať vzorom obchodného modelu pre ďalších mobilných operátorov – znížila cenu WLAN pripojenia tak, že ju ponúkla svojim GSM užívateľom bez akéhokoľvek predplatného a účtuje im iba jej využitie. Európska únia spustila iniciatívu usilujúcu o výstavbu bezdrôtovej internetovej infraštruktúry krížom po Európe. Zúčastnená spoločnosť Ericsson predviedla prenos dát cez IPv6 prostredníctvom 3G siete a ukázala tak, ako je možné pri prenose dát, hlasu a videa prechádzať medzi sieťami a medzi 2G, 3G a WLAN pripojením.

RÝCHLY ROZVOJ HOTSPOTOV

Ďalším znakom dospelosti WLAN technológie na trhu v Škandinávii je začatie jeho konsolidácie. Príkladom toho môže byť spojenie fínskeho poskytovateľa širokopásmových služieb Radionet a švédskeho WLAN poskytovateľa Akerströms NoWire.

Ak už cielene alebo zhodou okolností, rýchly rozvoj hotspotov na európskych letiskách a v kaviarňach v Kodani, Vilniuse, Budapešti a ďalších mestách Európy prichádza vo chvíli, keď sa začalo odďaľovať nasadenie bezdrôtových služieb 3. generácie, ktoré zabezpečujú vysokorýchlostný prenos dát prostredníctvom mobilných zariadení. V celej Európe je plno vidieckych miest, ktoré nemôžu mať úžitok z výhod širokopásmového pripojenia k internetu kvôli príliš vysokým nákladom spojeným s položením tradičnej kabeláže – či už z dôvodov zlej prístupnosti týchto oblastí alebo citlivosti ich prostredia.

SICÍLIA – ÚDOLIE ETNY

Zavedenie vysokorýchlostného bezdrôtového prístupu na internet v údolí Etny na Sicílii premenilo toto miesto na rozvíjajúcu sa technologickú a obchodnú oblasť. Bezdrôtová technológia umožňuje mnohým zo 700 000 miestnych obyvateľov a 200 firiem plne využiť širokopásmové internetové pripojenie a dosiahnuť tak konkurenčné výhody bez neuveriteľných výdavkov za položenie novej káblovej infraštruktúry. Väčšina firiem v tejto oblasti si myslí, že klasická kabeláž by bola obmedzujúca a drahá. Okrem toho bezdrôtový systém umožňuje prostredníctvom VPN zabezpečenie serverov a miestnych sietí. Výhody bezdrôtovej infraštruktúry sa ešte viac ukázali počas poslednej erupcie sopky, keď boli bezdrôtové služby k dispozícii všetkým návštevníkom, osobitne novinárom a vojakom, usilujúcim sa o zastavenie lávy. Všetci veľmi oceňovali bezdrôtovú sieť zabezpečujúcu prenos ohromného množstva dát a skutočne rýchle internetové pripojenie v celej oblasti.

ŠPANIELSKO – ZAMORA

Stredoveké španielske mestečko Zamora vstúpilo do 21. storočia vybavené širokopásmovou bezdrôtovou sieťou. V oblasti, kde bol len jeden zo šiestich obyvateľov online, vniesla táto sieť do mestečka nový život. Zavedenie klasickej širokopásmovej kabeláže by okrem vysokých nákladov znamenalo porušenie historických dláždených uličiek. Bolo nainštalovaných 200 bezdrôtových prístupových bodov Intel, pričom 40 z nich zabezpečuje prenos a distribúciu dát a 160 sprostredkúva pripojenie koncových užívateľov. Všetci ľudia, ktorí sú v mestečku Zamora, sa teraz môžu pripojiť k internetu kdekoľvek – z verejných miest, bytov, hotelov, kancelárií, na ulici, v parku, na radnici či v obchodnom dome.

VEĽKA BRITÁNIA – BUCKFASTLEIGH

Ospalé anglické mestečko Buckfastleigh v grófstve Devonshire zaviedlo pre svojich obyvateľov bezdrôtové internetové pripojenie – či už sú doma, v škole, knižnici alebo hostinci sa môžu miestni s notebookom s bezdrôtovou komunikáciou pripojiť a využívať slobodu vzdialeného pripojenia aj na tomto dokonale zapadnutom mieste. Tamojší hostinec je prvým verejným miestom v juhozápadnom Anglicku, ktoré svojim zákazníkom zabezpečuje širokopásmový bezdrôtový prístup na internet. Ktokoľvek s notebookom alebo PDA vybaveným bezdrôtovou komunikáciou si môže zájsť do hostinca Waterman's Arms zo 14. storočia a v tomto príjemnom pokojnom prostredí sa pohodlne vysokorýchlostne pripojiť na internet (využije pritom hotspot WAVEpoint inštalovaný spoločnosťou Buckfastleigh Broadband).

Image gallery


Write review