Trend telekomunikačných služieb

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

Trend telekomunikačných služieb. Po dlhom období bezprecedentného rastu telekomunikačného sektoru v strednej Európe smeruje teraz telekomunikačné odvetvie v regióne od zvýšenia dostupnosti základných služieb ku zaisteniu služieb s vyššou pridanou hodnotou, tak ako v oblasti hlasových tak i dátových sietí.

Trend telekomunikačných služieb

Po dlhom období bezprecedentného rastu telekomunikačného sektoru v strednej Európe smeruje teraz telekomunikačné odvetvie v regióne od zvýšenia dostupnosti základných služieb ku zaisteniu služieb s vyššou pridanou hodnotou, tak ako v oblasti hlasových tak i dátových sietí. Podľa najnovšieho prieskumu IDC, zameraného na telekomunikačné trhy v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku, sa obrat telekomunikačných služieb založených na pevných linkách zvýši len veľmi málo, z 5,8 miliardy dolárov v roku 2000 na 6,9 miliardy dolárov v roku 2005.

V rámci tohoto viac-menej stabilizovaného trhu, ktorý ako celok už nebude rásť tak ako v minulých rokoch, sa nachádzajú segmenty služieb s vysokým potenciálom rastu ako napríklad ISDN a dátové komunikácie. Napríklad segment dátových komunikácií, ktorý v roku 2000 tvoril 9 % obratu trhu v oblasti pevných liniek, bude v roku 2005 zaujímať 16 % z celkového obratu.

PENETRÁCIA V SR

Telefónna sieť na Slovensku dosiahla v minulom roku 32% penetrácie. IDC očakáva, že počet telefónnych liniek poraste postupným tempom až do roku 2005, predovšetkým vďaka rastúcemu počtu ISDN kanálov, ktoré zvýšia mieru penetrácie na 37%. Fakt neskoršie liberalizácie telekomunikácií, ktorá je plánovaná na koniec roku 2002, má negatívny vplyv na investície do alternatívnych sietí a na cenovú konkurenciu v hlasových službách – na rozdiel od konkurencie v mobilných službách, alebo IP telefónie. V dôsledku toho dôjde na Slovensku k presunu obratu zo segmentov medzinárodných a medzimestských telefónnych hovorov do segmentov lokálnych hovorov a paušálnych poplatkov neskôr než na ostatných trhoch; k tomuto trendu by malo dôjsť v rokoch 2002 – 2004. Naviac, fakt neskorá liberalizácia hlasových služieb zapríčiňuje nedostatočný rozvoj konkurencie v segmente dátových komunikácií aj napriek tomu, že sú už dlhú dobu liberalizované. Slovenský trh s dátovými komunikáciami sa avšak teraz začína rýchle rozvíjať, pričom priemerný ročný nárast 17 % by mal do roku 2005 zvýšiť obrat tohoto trhu na 111 miliónov dolárov.

OBDOBIE RASTU

Ako uvádza John Gole, Program Manager pre telekomunikácie zo spoločnosti IDC CEMA, stredoeurópske telekomunikačné trhy očakáva v najbližších rokoch obdobie prevratných zmien. “Telekomunikačný sektor v strednej Európe je vo fáze premeny z monopolného na konkurenčné prostredie, vo fáze prechodu z hlasových služieb na dátové a z pevných pripojení na mobilné. Všetky tieto faktory ovplyvňujú vývoj počtu užívateľov a obratu trhu,” povedal Gole. V súčastnej dobe je síce trh trochu neprehľadný a miera jeho rastu je nižšia, avšak operátory sa budú v dôsledku boja o čo najvyšší podiel na trhu aj naďalej zameriavať na oblasti služieb s vyššou pridanou hodnotou.

V oblasti telefónnych služieb sa rýchle budovanie analógových telekomunikačných liniek (PSTN) v najvyspelejších krajinách regiónu takmer zastavilo v dôsledku toho, že užívatelia dátových spojení a Internetu stále viac upgradujú na ISDN a že mnoho ďalších zákazníkov dáva prednosť mobilným službám pred tradičnými. Tento vývoj výrazne spomalil nárast klasických telefónnych liniek, najmä v Českej republike a v Maďarsku, a odrazil sa tiež v obrate trhu. Naviac mení sa štruktúra zdrojov v rámci tržieb. Konkurenčný tlak vedie k rýchlym úpravám tarifov, kde na jednej strane dochádza ku zdražovaniu lokálnych poplatkov a mesačných paušálov a na druhej strane sa rýchlo znižujú ceny medzinárodných hovorov. Výsledkom je pomalá dynamika trhu s telefónnymi službami, zatiaľ čo jednotlivé segmenty služieb buď rýchlejšie porastú alebo klesajú.

DÁTOVÉ KOMUNIKÁCIE

Trh s dátovými komunikáciami rastie výrazne rýchlejšie než trh s telefónnymi službami, ale i tento sektor čelí rýchlej transformácií a reštrukturalizácií zdrojov. Rastúca konkurencia znižuje ceny, zvyšuje priepustnosť dát a zlepšuje kvalitu svojich služieb. Naviac prebieha i technologický posun. Počet digitálnych prenajatých liniek porastie do roku 2005 podľa očakávaní v priemere o 19 % ročne, zatiaľ čo analógové prenajaté linky sú na zostupe. Podobne trh so službami siete pre úpravu dát smeruje od technológií X.25 k Frame Relay a ATM. Do roku 2005 sa tiež očakáva vysoký nárast popularity segmentu IP-VPN. Avšak na rozdiel od trhu s telefónnymi službami, príchod nových technológií a služieb v dátových komunikáciách povedie k rýchlej expanzii celého trhu. Obrat trhu s dátovými komunikáciami v štyroch sledovaných krajinách porastie do roku 2005 v priemere o 15 %, keď v roku 2005 dosiahne výšku 1,1 miliardy dolárov, čo bude takmer dvakrát viac, než v roku 2000.

Firma: IDC

Image gallery


Write review