Videokonferencia - efektívny prostriedok komunikácie

30. 07. 2006 | 12/2000 | Comments [0]

Videokonferencia - efektívny prostriedok komunikácie. Videokonferencia predstavuje široko používaný (aspoň v zahraničí), vysokoúčinný, efektívny a jednoduchý komunikačný prostriedok. Z drahých a veľkoplošných videokonferenčných systémov zo začiatku 80-tych rokov sa vyvinuli nové, lacnejšie, sieťovo nezávislé systémy, ktoré ponúkajú kvalitu obrazu a zvuku porovnateľnú s televíziou.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.