WI-FI: prichádza revolučná technológia

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

WI-FI: prichádza revolučná technológia. Finančne nenáročná technológia Wi-Fi (wireless fidelity) dosahuje rýchlosť rovnocennú rýchlosti v bežných podnikových sieťach. V súčasnosti je v Európe dostupná na viacerých než tisícich miestach, počnúc železničnými stanicami a končiac kaviarňami.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.