Širokopásmové siete novým obzorom

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

Širokopásmové siete novým obzorom. Vízia miliardy pripojených PC a miliardy pripojených telefónov sa stáva skutočnosťou. Umožňuje nám to hľadieť trocha vpred a položiť si otázku: "Dobre, ako ďalej?" Do roku 2010 bude vďaka tým istým trendom jeden a pol miliardy osobných počítačov pripojených do siete, no v tom čase už širokopásmovou technológiou.

Širokopásmové siete novým obzorom

Vízia miliardy pripojených PC a miliardy pripojených telefónov sa stáva skutočnosťou. Umožňuje nám to hľadieť trocha vpred a položiť si otázku: “Dobre, ako ďalej?” Do roku 2010 bude vďaka tým istým trendom jeden a pol miliardy osobných počítačov pripojených do siete, no v tom čase už širokopásmovou technológiou. Pozorované trendy tiež prinesú dve a pol miliardy pripojených mobilných telefónov, ibaže v uvažovanom čase už každý z nich bude mať výkon dnešného najvýkonnejšieho osobného počítača s procesorom Intel Pentium 4. Ide o revolučný obrat. Nemenia sa len produkty. Priamo pred našimi očami dochádza k zásadnej zmene podstaty odvetvia.

MENIA SA TRHY

Čína je dnes najväčším trhom pre telefónne prípojky – do pevnej siete. Je najväčším trhom pre mobilné telefóny. Najväčším trhom pre káblovú televíziu. Je štvrtým najväčším trhom z pohľadu množstva inštalovaných počítačov. Nemám žiadne pochybnosti o tom, že sa do roku 2010 stane najväčším trhovým segmentom aj v počítačoch. Bude to pre nás všetkých znamenať zásadnú zmenu v konštrukčných postupoch tak, aby sme vyhoveli správnym trhovým segmentom a vybudovali si správne možnosti prístupu na tieto trhy. Neznamená to, že zrelé trhové segmenty, na ktoré dodávame, zaniknú. Ich význam však z hľadiska celkového trhu poklesne. Podiel severoamerického trhového segmentu sa zníži z približne polovice inštalovanej základne počítačov dnes na približne štvrtinu. Rásť bude Ázia a podiel zbytku sveta, Severnej a Južnej Ameriky a Európa sa percentuálne zníži, hoci celkové objemy budú naďalej rásť.Na túto situáciu sa musíme pozrieť z hľadiska miesta, kde sa naše produkty vyvíjajú a z hľadiska príjmových úrovní ľudí a dostupnosti našich nových produktov na rozvíjajúcich sa trhových segmentoch.

NÁSTUP KONVERGENCIE

Pred niekoľkými rokmi sme začali hovoriť o konvergencii, o tom, že všetky počítače budú komunikovať a všetky komunikačné zariadenia budú počítať. Verím, že išlo a stále ide o správu stratégiu pre Intel ako aj mnohých iných v našom odvetví. Nemožno sa brániť Moorovmu zákonu. Ide o základný stavebný kameň technológií, ktorý nám umožňuje integrovať a inovovať každú novú generáciu produktov a prináša konvergenciu komunikácie a výpočtových systémov na jedinom kúsku kremíku.

Rok 2003 je pre Intel veľmi dôležitý, pretože v ňom začíname dodávať prvé dôkazy, naše prvé produkty, ktoré konvergenciu zosobňujú od základu. Jedným z nich je Manitoba, ktorý bol predstavený začiatkom tohto roka. Do výroby sa dostane v poslednom kvartáli roka. Ide o náš prvý zlúčený čip na bezdrôtové internetové pripojenie. Dostane sa do mnohých špičkových inteligentných mobilov v budúcom roku a prispeje k povesti Intelu ako špičkového dodávateľa aplikačných procesorov pre trhové segmenty mobilných telefónov a PDA. Nástup bezdrôtovej technológie podľa počtu zariadení, bezdrôtových prípojných miest a prístupových miest je nezadržateľný. Zaujímavým je tu porovnanie mierky. Ide o externé údaje, podľa ktorých by mal počet bezdrôtových prípojných miest vzrásť z 50 000 na 80 000. Lenže počet verejných prístupových miest narastie z 10 miliónov na 20 miliónov. Medzi týmito dvomi dátovými údajmi je rozdiel dvoch rádov.

NOVÉ POHYBY

Čo sa v skutočnosti deje? V súčasnosti je inštalovaných 12,7 milióna bezdrôtových prístupových bodov. Každé štyri sekundy vzniká jeden. V rôznych zariadeniach, najmä osobných počítačoch je 43 miliónov sieťových kariet alebo komponentov. Stúpa počet PDA a telefónov vybavených takýmito rozhraniami. Ich počet rastie viac než štvornásobnou rýchlosťou – jedno zariadenie za sekundu. Dnes ich je už viac než 40 miliónov. Podobá sa to šíreniu vírusu. Aké je teda smerovanie v bezdrôtovej oblasti? Dá sa charakterizovať v troch oblastiach. V aréne bezdrôtových sietí LAN dodávame už dnes čipy 802.11b. Intel už začal dodávať normu a/b. K norme g sa dostaneme pred koncom roka a trojpásmové čipy prídu na rad v prvej polovici budúceho roka. Okrem toho podporujeme a riešime možnosti siete na zvýšenie zabezpečenia v tomto prostredí. Podporujeme bezpečnostné rozšírenia spoločnosti Cisco a budeme podporovať aj štandard 802.11i, keď dôjde k jeho zverejneniu. Okrem toho navrhujeme a vyvíjame verzie štandardu 802.11 s nízkym odberom energie, aby sme znížili celkovú spotrebu napríklad v notebookoch, a zároveň túto funkciu presúvame čoraz viac do malých zariadení, akým je napríklad prototyp Universal Communicatora, ktorý som vám pred pár minútami ukázal.

SIETE MAN

Ďalšia oblasť, a ide o mimoriadne zaujímavú oblasť, sú bezdrôtové siete MAN, teda metropolitné siete. Ide o oblasť podporovanú technológiou 802.16, alebo WiMax. V roku 2004 začneme vyrábať čipy WiMax. Vyrieši sa tým problém poslednej míle, najmä vo vidieckych oblastiach. Veľmi jednoducho, veľmi lacno privediete širokopásmové pripojenie do domácností, s 30-kilometrovým dosahom, vo vidieckych oblastiach, s jednou anténou WiMax. Veľmi nás táto oblasť zaujíma. Nielen v rozvíjajúcich sa trhových segmentoch, ale aj vo vidieckych oblastiach vyvinutých trhov, ako napríklad v Spojených štátoch alebo v Európe. Treťou oblasťou, na ktorej pracujeme sú bezdrôtové siete WAN, Wide-Area Network. Tu sa zameriavame na rozšírenie našich vlastných technológií tak, aby podporovali bezdrôtový internet na čipe podobne, ako som povedal pri Manitobe pre GSM. Dostaneme sa tu až ku štandardu WCDMA, ktorý sa podľa nás veľmi, veľmi rozšíri na celom svete.

KTORÝ ŠTANDARD ZVÍŤAZÍ

V odvetví sa veľa hovorí o vojnách štandardov. Ide najmä o to, či sa Wi-Fi spojí s normou GSM a jej nasledujúcimi verziami. Nemyslím si to. Nejde podľa mňa o bitku medzi štandardmi, ale o koexistenciu. Koneční používatelia od nás chcú, aby sme vyvíjali zariadenia, ktoré im umožnia dosiahnuť nezávislosť na okolitej sieti – zistiť, aká sieť sa tam nachádza, v akom pásme, aké štruktúry sú tam, a vybrať sieť na základe vašich požiadaviek. Takéto argumenty boli základom formulácie Radio Free Intel Patom Gelsingerom pred rokom. Ide o naše dlhodobé plány zabudovať bezdrôtové softvérové rádiové moduly, viacprotokolové moduly, do každého nášho čipu. Ak sa pozrieme na pojem konvergencie a bodu zlomu, myslím, že už sme sa tam dostali. Za uplynulých niekoľko rokov sme postavili vynikajúce produkty. Používatelia ich používajú tak, ako by si nikto z nás v podstate nepredstavoval. Ide o úplne nový trh, najmä pre programátorov – keď sa pozeráme na pojem pripojenej mobility. A pre nás ide o príležitosť na rozšírenie našich architektúr a produktov do nových rastových oblastí.

DIGITÁLNA DOMÁCNOSŤ

Už nejakú dobu mnohí hovoria o digitálnej domácnosti. V koncepcii digitálnej domácnosti sme za posledný rok dosiahli výrazný pokrok. Myslím si, že jednou z najdôležitejších vecí bolo formulovanie a ohlásenie niečoho, čo nazývame DHWG. Ide o pracovnú skupinu pre digitálnu domácnosť. Oznámili sme jej vznik začiatkom tohto roka. Pozostáva zo 17 spoločností, najväčších lídrov vo výpočtovom odvetví, obsahu, softvéri a spotrebnej elektronike. Cieľom skupiny je dosiahnuť medzi týmito spoločnosťami dohodu o otvorenej interoperabilite štandardov v rôznych zariadeniach tak, aby sa mohla vízia digitálnej domácnosti uskutočniť a aby sme sa my, spotrebitelia nemuseli obávať, že DVD od jedného výrobcu nebude rozumieť s počítačom od iného. Chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť hladkú spoluprácu týchto zariadení. V prvej polovici budúceho roka vyjde prvá verzia smernice. Predpokladám, že produkty spĺňajúce túto smernicu sa dostanú na trh v druhej polovici roka. Digitálna domácnosť vyžaduje viac než len interoperabilitu a prepojenie. Ak chceme, aby sa vízia naplnila. musíme domov priniesť špičkový obsah. Existuje teleso nazvané päť C, ktoré združuje spoločnosti Intel, Hitachi, Toshiba, Sony a Matsushita. Tie spolupracujú s odvetvím produkujúcim obsah na vývoji nového štandardu s jednoduchým názvom DTCP-IP, čo znamená ochranu prenosu digitálneho obsahu cez IP (Digital Transmission Content Protection Over IP). Názov hovorí za seba. Snažíme sa nájsť spôsob, ako umožniť dodávateľom vysoko hodnotného obsahu dodávať tento obsah hladko do domácností a presúvať ho v ich vnútri, a zabezpečiť im pritom ochranu, ktorú vyžadujú predtým, než tento obsah vôbec sprístupnia. Konvergencia je už dnes štandardom – od inteligentných telefónov po, žiaľ, bleskové skupinové akcie nazývané flash mobs, ktoré môžu, no nemusia byť pre spoločnosť prínosom. Technológie nám však prinášajú rôzne zmeny. Pre konvergenciu je dôležitý výkon, a je dôležitejší než predtým, no nejde len o neustále zvyšovanie frekvencie. Chceme ľuďom dať nové funkcie, ktoré od svojich zariadení očakávajú. Z môjho pohľadu existuje množstvo príležitostí. Existuje mnoho rozličných typov produktov, ktoré na svoje objavenie len čakajú. Čo tým myslím? Ide o konvergentné myslenie, hudba a TV sa po spojení stali MTV. Kníhkupectvá a internet dali Amazon. Kombináciou áut a satelitnej infraštruktúry sa zrodil systém On Star. A videorekordér v kombinácii s pevným diskom nám dal Tivo a mnoho rôznych osobných prehrávačov videa. Ide o príklady konvergovaných predmetov, konvergentného myslenia, ktoré vytvára nové príležitosti.

(Z vystúpenia Paul Otelliniho, prezidenta a prevádzkovkového riaditeľa Intel Corporation na IDF Fóre v USA)

Firma: Intel

Image gallery


Write review