Zmena imidžu videokonferencií

29. 07. 2006 | 12/2004 | Comments [0]

Zmena imidžu videokonferencií. Môžu videokonferencie konečne splniť svoj sľub stať sa nákladovo-účinnou komunikáciou pre podniky a významným novým zdrojom príjmov pre operátorov?  Pokiaľ máme veriť komunite predajcov, odpoveďou je hlasné áno. Už viac ako rok sme svedkami významného nárastu záujmu o produkty video-komunikácie a toto prebieha zhodne s hospodárskym poklesom.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.