Zmiešané pocity z prístupových miest siete Wi-Fi

19. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Prieskum WiFi vykonaný na vzorke viac ako 2 000 obchodných cestujúcich v USA a Veľkej Británii ukázal, že relatívne málo využívajú prístupové miesta siete Wi-Fi a že bariéry na ich účinnejšie využívanie pretrvávajú. Firma Gartner skúmala problémy vo vzduchu i na zemi. Verejné prístupové miesta Wi-Fi sú už dostupné niekoľko rokov a výrobcovia už najmenej dva roky dopĺňajú rádiové antény Wi-Fi do prenosných PC.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.