Čo je to agregácia?

29. 07. 2006 | 12/2004 | Comments [0]

Čo je to agregácia?Agregácia (overbooking/contention ratio) znamená zdieľanie. Všetky zdroje sú do istej miery zdieľané - agregované. Napríklad elektrický prúd: keby každý jeden spotrebiteľ v tom istom okamihu zapol všetky elektrické spotrebiče v domácnosti, rozvodný závod by nezvládol taký obrovský dopyt po elektrickej energii.

Čo je to agregácia?Agregácia (overbooking/contention ratio) znamená zdieľanie. Všetky zdroje sú do istej miery zdieľané – agregované. Napríklad elektrický prúd: keby každý jeden spotrebiteľ v tom istom okamihu zapol všetky elektrické spotrebiče v domácnosti, rozvodný závod by nezvládol taký obrovský dopyt po elektrickej energii. V bežnom živote takáto extrémna situácia nie je reálna. Podobné je to aj pri využívaní kapacity na linke ADSL. V prípade linky ADSL ide o zdieľanie kapacity linky viacerými užívateľmi. Agregácia sa udáva iba pri službách s nemeraným objemom prenesených dát, pri službách s meraným objemom prenesených dát sa agregácia neuplatňuje. Agregácia 1:20 teoreticky znamená, že zákazník zdieľa kapacitu linky s ďalšími 19 zákazníkmi, v reálnom živote je to však inak. Kapacita linky nikdy nie je naplno využitá všetkými zákazníkmi v tom istom čase, a tak každému zákazníkovi je k dispozícii dostatočná kapacita linky. Pojem agregácia 1:10, 1:20 alebo 1:30 využívajú odborníci a je odvodený zo štatistických údajov o vyťaženosti linky. Laikovi sa môže zdať, že kapacita linky je zdieľaná len obmedzeným počtom zákazníkov – napr. desiatimi, dvadsiatimi, tridsiatimi, atď. Nie je to tak, poskytovateľ internetu, v tomto prípade ADSL služieb, ma rádovo tisícky zákazníkov a skutočnosť by reálnejšie odzrkadľoval skôr agregačný koeficient 100:2000, než koeficient 1:20. Čím viac zákazníkov, tým menší dopad má agregácia na zákazníka, pretože pravdepodobnosť využitia kapacity veľkým počtom klientov v tom istom čase priamo úmerne klesá. V štátoch západnej Európy sa štandardne používajú agregačné koeficienty 1:50 pre domácich užívateľov a 1:20 pre firmy. Súčasný počet ADSL zákazníkov umožňuje Nextre uplatňovať agregáciu 1:20 až 1:30 na všetky služby s nemeraným objemom prenesených dát (tzv. flat). Na služby s meraným objemom prenesených dát (tzv. volume) z rady produktov Optimal 1, 2, 5, 10 a 20 sa agregácia nevzťahuje.

Koľko je v praxi jeden gigabajt (1 GB)?

Aby ste si mohli vytvoriť predstavu, koľko GB mesačne potrebujete pre svoje internetové potreby, pripravili sme vám odhad spotreby bežných online aktivít za mesiac. Ak si na prvý raz nevyberiete presne, môžete zvolený produkt Nextra ADSLink bezplatne zmeniť za iný.

Online aktivity Frekvencia Odhadovaná spotreba v MB/mes*
Surfovanie po internete 2 hodiny denne 300-350
Posielanie JPEG obrázkov cez e-mail 30 mesačne 25-50
Prijímanie JPEG obrázkov cez e-mail 30 mesačne 25-50
Sťahovanie hudobných hitov 25 mesačne 100-150
Sťahovanie dvoj-minútových video klipov 25 mesačne 120-150
Počúvanie online rádia 10 hodín mesačne 100-150
Posielanie emailov bez prílohy 500 mesačne 20-30
Prijatie emailov bez prílohy 500 mesačne 20-30
Spolu - 710-960
*Hodnoty uvedené v tabuľke sú len orientačné.

Image gallery


Write review