efocus print

10. 07. 2006 | 7/2006 | Comments [0]

eFocus je špecializovaný printový časopis o znalostnej ekonomike a technológiách. Vychádza od roku 2001  

eFocus je špecializovaný printový časopis o znalostnej ekonomike a technológiách. Vychádza od roku 2001

Vydavateľ: DIGIT, s.r.o., Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur,

IČO: 35 765 682, IČ DPH: SK 2020204274

Počas roka vychádzajú štyri čisla. Cena jedného výtlačku je119 Sk/119 Kč.

Predplatné a rozširovanie:

1. L.K.Permanent, spol. s r.o., pošt. priečinok 4, 834 14 Bratislava 34, tel. 02/444 537 11, fax 02/443 733 11, skardova@lkpermanent.sk, lkpermanenet@lkpermanent.sk

2. SLOVENSKÁ POŠTA, a. s., Stredisko predplatného tlače, Nám. slobody 27, 810 05 Bratislava 15, tel.: 02/5441 8958, fax: 02/5441 8958,spackova.iveta@slposta.sk

Printovú verziu časopisu efOCUS (4 vydania, 476 Sk ročne) si môžte objednať aj elektronicky.

Cieľová skupina: Manažéri IT a „decision makers“ v podnikoch, finančnch a bankových inštitúciách, štátnej a verejnej správe, finanční riaditelia a ďalší členovia vrcholového manažmentu.

Štruktúra časopisu: ¾ až 2/3 obsahu sú nezávislé štúdie, trendy, analýzy a odborné články bez priamej väzby na dodávateľov. Zvyšná ¼ až 1/3 obsahu je komerčná – formou inzercie a advertoriálu.

Plán vychádzania na rok 2008

Číslo

Uzávierka advertoriálu Uzávierka inzercie Termín vydania
1/2008 1.3.2008 14.3.2008 30.3.2008
2/2008 1.6.2008 13.6.2008 29.6.2008
3/2008 1.10.2008 15.10.2008 31.10.2008
4/2008 15.11.2008 5.12.2008 19.12.2008

Nosné témy publicity vroku 2008Ø Biznis riešenia, technológie astratégie

Ø Komunikačné asieťové technológie

Ø Mobilné abezdrôtové technológie

Ø Content Management, Portály aKolaborácia

Ø Riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), Riadenie dodávateľského reťazca (SCM),

Ø ERP systémy

Ø Biznis aIT smery pre finančníctvo

Ø eGovernment, IT pre štátnu averejnú správu

Ø Knowledge Management ae-Learning

Ø Bezpečnosť, storage technológie, zálohovanie

Ø Web služby

Ø Riadenie zmien, riadenie výkonnosti podniku vo väzbe na IT

Tematické čísla na 1. polrok 2008

1/2008 Knowledge management, Content Management, Portály aKolaborácia, Workflow

2/2008 IT security & Data management (bezpečnosť IT systémov a infraštruktúry, trendy v zálohovaní a archivovaní

Technické podmienky, formát inzercie a cenník:

  • spadávka: (š x v) čistý rozmer: 213 × 278 mm + spadávka (3 mm)
  • sadzobný obrazec: 188 × 240 mm

Dodanie: v elektronicky: formát PDF, obrázky 305 dpi

Ø 1/1 strana farebnej inzercie.. 213 × 278 mm + spadávka (3 mm)

Ø…………………………………………………………vnútorná strana 50 000 Sk,

Ø…………………………………………………….2 a 3. strana obálky 65 000 Sk

Ø…………………………………………………………4. strana obálky70 000 Sk

Ø ½ strana na šírku: (š x v) 188 × 117 mm ……………………… 35 000 Sk

Ø ½ strana na výšku: (š x v) 91 × 240 mm…………………….. 35 000 Sk

Ø 1/3 strany na šírku 188 × 75 mm…………………………………..25 000 Sk

Ø 1/3 strany na výšku 60 × 235 mm…………………………………..25 000 Sk

Ďalšie informácie, vrátane cennika inzercie poskytneme na vyžiadanie mailom.

Image gallery


Write review