Pojmy a súvislosti

30. 07. 2006 | 12/2000 | Comments [0]

Pojmy a súvislosti. Dokument je ľubovoľný nosič obsahujúci informáciu, určenú pre spracovanie človekom. Dokument je teda zjednodušená notácia pre uchovávanie a odovzdávanie informácie. Dokument manažment je proces spracovania dokumentov počas ich životného cyklu od prijatia resp. vytvorenia, cez kolobeh, zmeny, uloženie, publikáciu až po zánik.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.