SLOVNÍK INTERNETOVÝCH POJMOV

29. 07. 2006 | 12/2002 | Comments [0]

SLOVNÍK INTERNETOVÝCH POJMOV. Acrobat Populárny program firmy Adobe. Využíva sa na tvorbu a čítanie dokumentov vytvorených vo formáte PDF. Verzia Reader je bezplatná a umožňuje lepšiu prácu s dokumentmi na internete.

SLOVNÍK INTERNETOVÝCH POJMOVAcrobat

Populárny program firmy Adobe. Využíva sa na tvorbu a čítanie dokumentov vytvorených vo formáte PDF. Verzia Reader je bezplatná a umožňuje lepšiu prácu s dokumentmi na internete.

Adware

Program, ktorý na rozdiel od shareware nemusíte zaplatiť, ale počas jeho používania sa vám budú zobrazovať rôzne reklamy.

Attachment

Anglické e-mailové programy týmto slovom označujú prílohu, ktorú môžete pridať k e-mailu. Slúži na posielanie ďalších súborov v rôznych formátoch spolu s klasickým e-mailom.

AVI

Skratka pre Audio Video Interleave. Video, ktoré je v tomto formáte vytvorené môžete prezerať v programe Windows Media Player, ktorý je súčasť každého operačného systému spoločnosti Microsoft.

B2B

Skratka Bussiness to Bussiness – označujúca elektronický obchod alebo systém medzi dvomi obchodmi. Systémy B2B sú veľmi komplikované. Aj keď sa väčšinou jedná o vzťah medzi obchodníkom a dodávateľom, vyspelé riešenia dokážu prepojiť aj výrobný proces s obchodným reťazcom na plne automatizovanej báze.

B2C

Bussiness to Consumer (alebo Customer v niektorých prípadoch). Reprezentantom tejto kategórie sú v zásade všetky internetové obchody, ktoré ponúkajú tovar pre koncového zákazníka.

Banner

Anglický výraz pre internetovú reklamu, ktorý sa v minulosti vyskytoval najmä v tvare obrázkového prúžku. V súčasnosti existuje mnoho ďalších a najmä interaktívnych formátov. V súčasnosti sa začínajú využívať bannerové systémy, ktoré umožňujú automatickú správu reklamy na jednotlivých stránkach. Okrem nastavení parametrov pre ich výmenu, poskytujú zadávateľom internetovej reklamy presné štatistiky zobrazovania, klikania a atď.

ROBERT DYDA

Image gallery


Write review