Termíny a výrazy

19. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Termíny a výrazy. Elektronická ekonomika, e-ekonomika (e-Economy): ekonomika založená na prevažnom používaní internetu pre spoločenské a podnikateľské aktivity, digitalizácia úplnej ekonomickej štruktúry, uplatnenie ICT vo všetkých oblastiach ľudského života.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.