Cloud & Dátové centrá pre verejnú správu

Cieľom konferencie je zrozumiteľným a príťažlivým spôsobom komunikovať možnosti využitia cloudových služieb a služieb dátových centier v podmienkach verejnej správy. Zároveň predstaviť súvislosti a spojitosti zefektívňovania dodávky a manažmentu IT služieb v tomto prostredí vo väzbe na program informatizácie spoločnosti, program OPIS a ďalšie iniciatívy (Dátové centrum miest a obcí).

 

Streda 23.11.2011, kongresové centrum Technopol, Kutlikova 17, Bratislava – Petržalka

 </div

Organizátor:

Spoluorganizátor:

 

 
09.00 - 09.10

Otvorenie

 

I. Trendy a stratégie rozvoja nového typu služieb vo verejnej správe

09.10 - 09.30

Odborná prednáška I.: Cloud – nový model služieb a koncept vyššej efektívnosti.

Ako cloud môže reálne pomôcť zefektívniť prevádzku, využívanie a manažment IT služieb.

Rastislav Janota, CNC

PDF

VIDEO

 
09.30 - 09.50

Odborná prednáška II.: GOVERNMENT CLOUD: Stratégia využitia Cloud Computing-u vo verejnej správe SR.

Využitie Cloud-u ako nástroja na zníženie nákladov na infraštruktúru, platformu, softvérové licencie a služby vo fáze realizácie i prevádzky IT systémov vo verejnej správe Slovenskej republiky, ako aj zvýšenia transparentnosti a efektívnosti pri ich rozvoji.

Peter Kišša, InterWay

PDF

VIDEO

MODEL_USPOR

POTENCIAL_OPIS

CLOUD_GOVERNMENT

 
09.50 – 10.10

Odborná prednáška III: Dátové centrá pre verejnú správu.

Ako môžu DC reálne pomôcť zefektívniť prevádzku, využívanie a manažment IT služieb v organizáciách verejnej správy a samosprávy. Kedy si budovať vlastné DC a kedy si prenajať služby DC.

Ján Mihálik, nezávislý konzultant

PDF

VIDEO

 
10.10 – 10.30

Právne a legislatívne aspekty nových zmluvných vzťahov dodávateľ-odberateľ pri cloudových službách a službách dátových centier.

Na čo klásť dôraz, čo neopomenúť, čoho sa vyvarovať pri novom type zmluvných vzťahov.

JUDr. Tomáš Nielsen, advokátska kancelária NIELSEN MEINL

PDF

VIDEO

 
10.30 – 10.50

Prestávka

 

II. Cloud/dátové centrá – už realitou

10.50 - 12.15

Prezentácia riešení a prípadových štúdií z realizovaných projektov u nás i v zahraničí s dôrazom na využiteľnosť vo verejnej správe

Poprední IT dodávatelia a poskytovatelia IT služieb prezentujú najlepšie riešenia z oblasti Cloudu aj Dátových centier, nasadené tak v zahraničí ako aj u nás.

10.50 – 11.10 Cloud – od fikcie k realite, Zdenko Böhmer, Cloud Program Lead, Hewlett-Packard Slovakia

PDF

VIDEO

 

11.10 – 11.25 VMware Cloud Stratégia, Roman Benko, ASBIS SK

PDF

VIDEO

 

11.25 – 11.40 Riešenia pre všetky typy cloudov, Ján Paulech, Cloud Business Development Manager, Microsoft Slovakia

PDF

VIDEO

CLOUD_POWER

 

11.40 – 11.55 Datacentrum a Cloud? – u nás v ponuke, Marián Hanko, Slovak Telekom

PDF

VIDEO

 

11.55 – 12.10 Služby Dátového centra Perpetuus, Michal Majerčík, generálny riaditeľ, CNC

PDF

VIDEO

 

12.15- 13.15

Obed

 

III. Projekt DCOM

Datacentrum miest a obcí – prvý skutočný privátny cloud pre samosprávu (opis projektu, princípov a pod.). Informatizácia samosprávy z pohľadu malých obcí, veľkých obcí, malých i veľkých miest. Aké sú/ budú dostupné aplikácie a služby pre samosprávu v cloude DCOM? DCOM ready?

 
13.15 – 13.35

Cloud vo verejnej správy – cesta do (ne)známa. Koncepcia rozvoja cloudových služieb v štátnej a verejnej správe. Nevyhnutné podmienky rozvoja nového typu služby, ako a s kým vlastne začať?

Miloš Molnár, Ministerstvo financií SR

PDF

VIDEO

 

13.35 – 13.55

Datacentrum Ministerstva financií SR – zdieľané služby pre štátnu správu

Smerovanie služieb datacentra v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.

Juraj Homoľa, riaditeľ DataCentra

PDF

VIDEO

 

14.00 - 14.50

Panelová diskusia: O efektívnosť ide až v prvom rade

Cloud a dátové centra – ako cesta
Nový typ dodávateľov – nový typ zmlúv
Ľudský potenciál – je na to pripravený?
Možnosti financovania projektov v európskych fondov.

Panelisti:

Miloš Molnár, Ministerstvo financií SR
Zdenko Böhmer, Hewlett-Packard Slovakia
Peter Weber, IT Asociácia Slovenska
Ján Mihálik, konzultant pre Dátové centrá
Tomáš Nielsen, právnik

Vedúci panelu: Milan Ištván

VIDEO

 
14.50 – 15.00

Prestávka

 
15.00 – 16.45

Aké sú/ budú dostupné aplikácie a služby pre samosprávu v cloude DCOM?

Praktická prezentácia a demonštrácia najlepších pilotných riešení pre samosprávu.

15.00 – 15.15 civitas.sk – Elektronické služby samospráv v cloude
Pavol Terpak, Centire

PDF

VIDEO

 

15.15 – 15.30 Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) ako centrálna infraštruktúra pre elektronické služby verejnej správy – ako ďalej
Roland Takacs, SWAN

PDF

VIDEO

 

15.30 – 15.45 Mesto na prenájom – cloudové riešenie v koncepte softvér ako služba
Ľuboš Petrík, DATALAN

PDF

VIDEO

 

15.45 – 16.00 IIS MIS – Integrovaný informačný systém samosprávy
Martin Kusovský, A.V.I.S. – International Software Distribution & Servis

PDF

VIDEO

 

16.00 – 16.15 CG ISS – Informačný systém samospráv
Martin VALLUŠ, CORAGEO

PDF

VIDEO

 

16.15 – 16.30 HELIOS iSpin – ekonomický a rozpočtový informačný systém
František Pálka, Asseco Solutions

PDF

VIDEO

 

16.30 – 16.45 Crystal Office – administratívny informačný systém
Tibor Baďura, Crystal Consulting

PDF

VIDEO

 
16.45 - 17.00

Záver

Generálny partner

Hewlett-Packard Slovakia

Partners conference

Microsoft Slovakia Slovak Telekom VMware

Fakturačné údaje: DIGIT, s.r.o., Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35765682, IČ DPH: SK2020204274.
Bankové spojenie, Slovenská sporiteľňa: 017 164 85 57/0900

Každú prijatú a akceptovanú prihlášku potvrdzujeme osobitným mailom. Ak sa tak nestane v pripade akýchkolvek problémov s registráciou kontaktujte organizátora na efocus@efocus.sk.