plán konferencií efocus 2021

Odborné podujatia efocus o reálnych prípadových štúdiách, best practices a lessons learned

30. 6. 2021 IT právo “Digitálny svet a zmluvné vzťahy”

14.9. 2021 “Manažment rizík”

19.10.2021 “predkonferenčné workshopy Projektový manažment”

20.10.2021 konferencia “Projektovy manažment”

24.11.2021 “Transformácia energetiky”

Máte záujem prezentovať na týchto podujatiach? Kontaktujte nás na efocus(at)efocus.sk