Objednať platený prístup

Záväzne si objednávam ročný vstup pre jedného užívateľa do platenej databázy eFocus za cenu 100 EUR bez DPH.

Platbu možno uskutočniť zálohovou faktúrou alebo poštovou poukážkou na adresu: Digit s.r.o., Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur, tel./fax 02/44970502

Korektným vyplnením všetkých údajov sa zaregistrujete do systému eFOCUS. Registračné informácie nebudú distribuované ani inak poskytované tretím stranám a slúžia výhradne pre systém eFOCUS.

Vstup do databázy má tri úrovne:

  • voľne prístupná databáza článkov,
  • platená databáza. Viac v rubrike Platené služby.
  • databáza článkov prístupná len pre zaregistrovaných čitateľov.

Zaregistrovať sa môže priloženým formulárom. Vstup do tejto časti databázy vzniká po odoslaní korektne vyplneného formulára a následnou autorizáciou administrátorom portálu, ktorý vám pošleme mailom. Keďže táto časť databázy je určená iba pre profesionálnych používateľov, registrujeme iba užívateľov s firemnou e-mailovou doménou („autorizačný mail“). Ak si ďalšiu komunikáciu želáte na inú – privátnu - mailovú adresu, vyplňte aj pole „kontaktný mail“.

Polia označené * sú povinné

Základné informácie


Sídlo firmy / osoby

Tieto údaje budú uvedené na faktúrePoštová adresa (ak je iná ako sídlo, resp. bydlisko)

Elektronické kontaktné údaje

Objednávka