New registration

Korektným vyplnením všetkých údajov sa zaregistrujete do systému eFOCUS. Registračné informácie nebudú distribuované ani inak poskytované tretím stranám a slúžia výhradne pre systém eFOCUS.

Vstup do databázy má tri úrovne:

  • voľne prístupná databáza článkov,
  • platená databáza. Viac v rubrike Platené služby.
  • databáza článkov prístupná len pre zaregistrovaných čitateľov.

Zaregistrovať sa môže priloženým formulárom. Vstup do tejto časti databázy vzniká po odoslaní korektne vyplneného formulára a následnou autorizáciou administrátorom portálu, ktorý vám pošleme mailom. Keďže táto časť databázy je určená iba pre profesionálnych používateľov, registrujeme iba užívateľov s firemnou e-mailovou doménou („autorizačný mail“). Ak si ďalšiu komunikáciu želáte na inú – privátnu - mailovú adresu, vyplňte aj pole „kontaktný mail“.

Všetky polia sú povinné

Základné informácie

Sídlo firmy alebo osoby


Poštová adresa (ak je iná ako sídlo, resp. bydlisko)

Elektronické kontaktné údaje