A World of Smart Devices

06. 09. 2011 | Comments [0]

Andy Lees, President Windows Phone Division, Microsoft

Zaujímavý pohľad prezentoval aj Andrew Lees, prezident Windows Phone Division: „Jednu z vecí, ktorú vidíme ako silnú paradigmu je konzumerizácia IT. To znamená, že veľa produktov a technológií sa stáva bežným, takpovediac každodenným tovarom. A má to priamy dosah aj na technológie pre biznis. Pozorujeme, ako si užívatelia prináša niektoré technológie z domáceho prostredia do práce a chcú s nimi vykonávať aj niektoré činnosti v biznise. Žiadna spoločnosť si nemôže dovoliť ignorovať tento fakt. Ide o bezprecedentné, najrýchlejšie tempo adoptovania širokého rozsahu technológií do rozličných typov zariadení. Vzniká tak zjednotený ekosystém s mobilmi, tabletami, PC, televízormi a ďalšími zariadeniami. Len si predstavte črtajúcu sa trhovú príležitosť – v minulom roku sa predalo okolo 700 miliónov takýchto zariadení a v tomto roku prekročí tento počet miliardu! A s Windows 8 pôjdeme v ústrety tomuto trendu.“


Write review

Commenting is not available in this weblog entry.