Vision Keynote: Microsoft

06. 09. 2011 | Comments [0]

Úvodné vystúpenie Steva Ballmera, Microsoft Chief Executive Officer na 2011 Microsoft Worldwide Partner Conference, Los Angeles

Už úvodné slová CEO Steva Ballmera, Microsoft Chief Executive Officer, predznamenali o čom bude predovšetkým reč na tohtoročnom stretnutí: „Keby sme sa vrátili tri-štyri roky dozadu, práve na týchto konferenciách sme začali hovoriť o cloude. Pred dvoma rokmi už podrobne, a pred rokom ešte detailnejšie. Kým my sme vyhlasovali, že chceme byť stopercentne pripravení ponúkať cloud, naši partneri a zákazníci tento optimizmus vôbec nezdieľali. Ba práve naopak. Hovorili nám, je to pre nás prekážka, ktorú len ťažko dokážeme posunúť ďalej – k zákazníkom. A to ma naozaj desilo. A čo sa dramaticky zmenilo dnes, za posledný rok? My vyhlasujeme, že už sme stopercentne pripravení na cloud a takmer 15-tisíc, ktorí ste tu v kongresovej hale a reprezentujete obrovskú masu ďalších našich všetkých partnerov (globálne 460-tisíc), odrazu idete s nami, za novým cieľom. Nechcem tým povedať, že za posledný rok sa stopercentne uskutočnila transformácia či už v konceptoch, alebo aj myslení, no každopádne ste súčasťou nášho cieľa transformácie IT služieb na cloudové a spoločne posúvame k zákazníkom naše cloudové koncepty a riešenia: Windows Azure, Office 365 a ďalšie.“


Write review

Commenting is not available in this weblog entry.