Cloud naberá na dynamike: už to nie je o tom, či vôbec, ale kedy!

24. 07. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

V uplynulých dňoch bolo kongresové centrum v Los Angeles dejiskom pravidelného celosvetového stretnutia partnerov spoločnosti Microsoft. Celkom sa ich tu zišlo do 15-tisíc, ktorí reprezentovali globálny ekosystém 640-tisíc partnerov. Pre Microsoft sú v jeho biznis modeli partneri kľúčoví, nakoľko prostredníctvom a s partnermi realizuje až 95 percent svojho obchodného obratu.

Jozef Šupšák, Los Angeles – Bratislava

Už úvodné slová CEO Steva Ballmera, Microsoft Chief Executive Officer, predznamenali o čom bude predovšetkým reč na tohtoročnom stretnutí: „Keby sme sa vrátili tri-štyri roky dozadu, práve na týchto konferenciách sme začali hovoriť o cloude. Pred dvoma rokmi už podrobne, a pred rokom ešte detailnejšie. Kým my sme vyhlasovali, že chceme byť stopercentne pripravení ponúkať cloud, naši partneri a zákazníci tento optimizmus vôbec nezdieľali. Ba práve naopak. Hovorili nám, je to pre nás prekážka, ktorú len ťažko dokážeme posunúť ďalej – k zákazníkom. A to ma naozaj desilo. A čo sa dramaticky zmenilo dnes, za posledný rok? My vyhlasujeme, že už sme stopercentne pripravení na cloud a takmer 15-tisíc, ktorí ste tu v kongresovej hale a reprezentujete obrovskú masu ďalších našich všetkých partnerov (globálne 460-tisíc), odrazu idete s nami, za novým cieľom. Nechcem tým povedať, že za posledný rok sa stopercentne uskutočnila transformácia či už v konceptoch, alebo aj myslení, no každopádne ste súčasťou nášho cieľa transformácie IT služieb na cloudové a spoločne posúvame k zákazníkom naše cloudové koncepty a riešenia: Windows Azure, Office 365 a ďalšie.“

 


Úvodné vystúpenie Steva Ballmera, Microsoft Chief Executive Officer

 

Microsoft má teda už potrebné stavebné kamene ekosystému, ktoré vytvárajú základ pre cloudové služby. Predovšetkým je to platforma Azure, ktorá je, zjednodušene povedané, operačným systémom pre cloud, predovšetkým verejný. Ďalej je to nová generácia kancelárskeho softvéru pre cloud Office 365 a je typickým predstaviteľom konceptu softvér ako služba. Teraz bude zákazník platiť len za reálne využívanie softvéru za čas, ktorý potrebuje. Je k dispozícii tak pre malé firmy (do 25 zamestnancov) ako aj vo verzii pre veľké organizácie. A práve na konferencii spoločnosť oznámila, že už 50-tisíc organizácii začalo s testovaním skúšobnej verzie. Pre privátne cloudy, tzv. on-premises implementácie (u zákazníka), sú k dispozícii ďalšie komponenty ekosystému – Windows Server, Microsoft Hyper-V (správa infraštruktúry), Windows Intune (centrálna správa počítačov, vrátane bezpečnosti, cez webovú konzolu) a Microsoft System Center, ktoré pomáhajú zákazníkom v prechode na cloud.

 

Pohľad konzultranta na funcionality Office 365 – Brett Hill, Office 365 MVP

 

Cloud a cloudové služby sú už vo fáze prvých implementácií. Teda nestojí otázka, či vôbec začínať s týmto typom služieb, ale kedy. Samozrejme, v tejto etape je ťažko očakávať masový nástup tohto typu služieb, no prvé implementácie sú povzbudivé. Široko medializované bol príklad nasadenia Windows Azure v americkej spoločnosti General Mills, kde priniesol zvýšenie predaja i nových zákazníkov. Dôveru v platformu Azure prejavili aj také IT spoločnosti ako Fujitsu či HP, ktorí ju nasadili vo svojich dátových centrách, ale aj ďalšie významné firmy ako eBay či Boeing.

 

Základné funkcionality Windows Azure. Allan Naim, Microsoft

 

Microsoft sa pripravuje na silnú ofenzívu byť jedným z lídrov cloudových služieb. Už dnes má vyše 41-tísíc partnerov, ktorí sa identifikovali s cloudom a 300-tisíc vyškolených špecialistov práve pre túto oblasť. Chystajú sa ďalšie aplikácie z portfólia Microsoft Dynamics, ktoré budú spĺňať koncept služby na vyžiadanie. Koncom roka bude nový update Microsoft Dynamics CRM Online, ktorý umožní spolu s Microsoft Office 365 novú kvalitu sociálnej kolaborácie. Jednoduchšiu implementáciu, a skrátenie času konfigurácie sľubuje Microsoft Dynamics ERP RapidStart Services. A cloudový koncept zasiahne aj ERP segment ako taký. Spoločnosť verejne oznámila, že na tom už pracuje a budúci rok by sme sa už mohli dočkať aplikácie Dynamics NAV aj pre cloud.

Cloudom to nezačína, ani nekončí

Realisticky vzato, cloudové služby na vyžiadanie – ako nová paradigma vyššej efektívnosti a úspory investičných a prevádzkových nákladov, nie sú začiatkom ani koncom vývoja v IT. V princípe ide už o piatu generáciu IT architektúry (počínajúc prvou generáciou izolovaných PC a mainfraimov až po nedávnu éru SOA), ktorá bude mať ďalšie pokračovanie v inej vývojovej fáze IT. Zároveň treba dodať, že bude naďalej dosť aplikácií, ktoré (aspoň dočasne) budú žiť svojim životom popri hlavnom prúde cloudu. Ukazuje sa to aj v prípade Microsoftu, ktorý rozložil stratégiu do dvoch smeroch: do on-premises (aplikácií u zákazníka) ako aj do cloudových aplikácií. Nepoľavuje teda vo vývoji operačného systému Windows, pretože trh mu vysiela pozitívne signály. Od minulého roku, keď vstúpil na trh s verziou Office 2010, sa už doteraz predalo 100-miliónov licencií. A rovnako sa za dva roky predalo vyše 400-miliónov licencií Windows 7. A to nehovoriac o tom, aké ďalšie rezervy má trh, keďže ešte stále na 200 miliónoch PC sú ešte stále inštalované Windows XP… Takže, logicky sa čaká na príchod Windows 8. Ako viackrát na konferencii zaznelo, bude to evolučná zmena. Windows 7 dláždi cestu pre nástupcu. Ďalší smer vývoj odhalila Tami Reller, viceprezidentka a finančná riaditeľka pre Windows a Windows Live: „My budúcnosť vidíme v heterogénnom podnikovom prostredí Windows 8 zariadení a aplikácií po boku operačného systému Windows 7 v PC a ich aplikácií.“

Zaujímavý pohľad prezentoval aj Andrew Lees, prezident Windows Phone Division: „Jednu z vecí, ktorú vidíme ako silnú paradigmu je konzumerizácia IT. To znamená, že veľa produktov a technológií sa stáva bežným, takpovediac každodenným tovarom. A má to priamy dosah aj na technológie pre biznis. Pozorujeme, ako si užívatelia prináša niektoré technológie z domáceho prostredia do práce a chcú s nimi vykonávať aj niektoré činnosti v biznise. Žiadna spoločnosť si nemôže dovoliť ignorovať tento fakt. Ide o bezprecedentné, najrýchlejšie tempo adoptovania širokého rozsahu technológií do rozličných typov zariadení. Vzniká tak zjednotený ekosystém s mobilmi, tabletami, PC, televízormi a ďalšími zariadeniami. Len si predstavte črtajúcu sa trhovú príležitosť – v minulom roku sa predalo okolo 700 miliónov takýchto zariadení a v tomto roku prekročí tento počet miliardu! A s Windows 8 pôjdeme v ústrety tomuto trendu.“

A ešte pár slov k produktovej línii, ktorá nemá až taký priamy súvis s biznis potrebami koncových užívateľov, no predsa len dotvára obraz o inovačnom smerovaní. Microsoft, po oznámení partnerstva s Nokiou, predstavil novú verziu mobilného operačného systému pre Windows Phone 7 s kódovým označením Mango, ktorá prináša až 500 nových funkcionalít, najmä vo vzťahu ku komunikácii a k sociálnym sieťam (po novom sa integrujú najpopulárnejšie siete Facebook, Twitter a Linkedln).

 


A World of Smart Devices. Andy Lees, President Windows Phone Division, Microsoft

 

Vyhľadávač Bing má ambíciu ešte viac ukrojiť z trhového podielu hlavného konkurenta Google. Má k tomu napomôcť partnerstvo s Facebookom i nedávna desaťročná dohoda s Yahoo. Súčasný podiel vyhľadávača Bing na americkom trhu je asi osminový z podielu Google. Ten kontroluje zhruba 65 percent trhu, Yahoo je na druhom mieste (19,6 percenta) a Microsoft na treťom (8,4 percenta). Dohoda zaručuje, že obe spoločnosti tak spolu vytvárajú viac ako pätinu trhu s internetovým vyhľadávaním. Podľa niektorých analýz Bing, a teda aj Yahoo poskytujú používateľom presnejšie výsledky vyhľadávania ako súčasná jednotka Google.

„Vieme, ktorým smerom ide trend: ľudia nechcú iba bezbreho vyhľadávať v nekonečnom mori internetu. Chcú sa pomerne rýchlo rozhodovať a konať! Teda potrebujú v správnom čase správne informácie. A Bing je našou odpoveďou“, dodal S. Ballmer.

 


Demo ukážka nových funkcionalít Bing


Quo vadis Bing? Duane Forrester, bing ecosystem, Microsoft

 

Partneri – chrbtová kosť biznisu

Ako sme už v úvode naznačili, partneri sú pre Microsoft a jeho biznis kľúčoví. Sú predlženou rukou ku koncovým zákazníkom: predávajú, vyvíjajú niektoré aplikácie, integrujú a konzultujú. Preto aj na konferencii sa im veľakrát ďakovalo, no predovšetkým Microsoft pripravuje viacero nových krokov, vo forme nástrojov, tréningov a iniciatív, ktoré majú triangel vzťahov firma-partner-zákazník ešte viac zdynamizovať a pre budúci rok na tento účel vyčleňuje takmer šesť miliárd dolárov.

 


Vahé Torossian, Corporate Vice President,Worldwide Small Midmarket Solutions & Partners


Juraj Saktor, výkonný riaditeľ exe

 

Pojmy v súvislostiach

Platforma Azure je skupina technológií pre cloud, ktorej každý komponent poskytuje špecifickú skupinu služieb pre aplikačných vývojárov.

Základné kamene platformy Azure sú:
Windows Azure – virtuálne dynamické prostredie, umožňujúce hostovať beh aplikácie a sprostredkovať ukladanie údajov v cloude.
SQL Azure – poskytuje relačné dátové služby založené na produkte Microsoft SQL Server s možnosťou synchronizácie s externými zdrojmi a previazania s externými službami reportovania a dátovej analýzy.
Windows Azure platform AppFabric – zabezpečuje prepojenie medzi službami alebo medzi aplikáciou bežiacou v cloude a v lokálnom datacentre alebo lokálnom počítači. Ďalšou funkcionalitou AppFabricu je aj caching pre zvýšenie výkonu, workflow hosting a monitorovanie konektivity.

Office 365

Meniace sa technologické aj filozofické horizonty smerovania IT do cloudu nemohli obísť ani populárny kancelársky balík Office. Na sklonku roka 2010 bola pod názvom Office 365 ohlásená prvá verejná beta novej generácie, realizovanej ako cloudové riešenie pre podniky. Produkt je výsledkom spolupráce vývojárskych tímov participujúcich na vývoji Office, SharePoint a Exchange, takže jeho súčasťou je Office Online, SharePoint Online, Exchange Online, Lync Online aj nové platformy jednotného prihlásenia Federated Identity.
Zákazník platíte len za to, čo využíva. Novinkou bude aj možnosť používať obľúbený balík Office 2010 aj na báze mesačných poplatkov. To v praxi znamená, že zákazník platí len za reálne využitie softvéru na obdobie, ktoré potrebuje. Platba je účtovaná podľa počtu používateľov a úrovne kombinácií vybraných balíčkov. Office 365 bude k dispozícii v dvoch licenčných modeloch podľa veľkosti firmy.

Office 365 For Small Business je určený pre firmy do 25 zamestnancov. Nevyžaduje žiadnu IT infraštruktúru, čiže je smerovaný k firmám a organizáciám, ktoré nepodnikajú v IT, nemajú vlastný IT personál, no napriek tomu využívajú IT ako významný faktor podpory svojho podnikania. Obsahuje webový Office, mobilný e-mail a kalendár, podporu tímovej spolupráce, videokonferencií.

Office 365 For Enterprises je smerovaný do veľkých firiem a tomu zodpovedá aj kvalita a forma podpory. Okrem webového prístupu je súčasťou licencie aj balík Office 2010 Pro Plus, ktorý sa dá stiahnuť a nainštalovať na lokálny počítač, takže pracovníci ho môžu využívať, aj keď práve nie sú pripojení. Samozrejmá je podpora tímovej spolupráce, napojenie na sociálne siete, archivácia elektronickej pošty, voicee-mail. K dokumentom Office 365 možno pristupovať aj prostredníctvom mobilnej platformy Windows Phone 7.

Panel Bing je bezplatný panel nástrojov, ktorý možno použiť s programom Windows Internet Explorer. Pomocou panela Bing môžete rýchlo a pohodlne kontrolovať svoje e-maily, predpoveď počasia, dopravné správy, cestné mapy a dianie v sieti Facebook. – nová verzia panela panel Bing prináša nové funkcie. Možnosť získať rýchly prístup k najnovším správam, udalostiam a obsahu zo stránky Bing News. Možte tiež zistiť poveternostné podmienky a predpoveď počasia pre viaceré svetové mestá, skontrolujte si doručenú poštu v službe Windows Live Hotmail, zostaňte v kontakte s priateľmi zo služby Facebook a využívajte ďalšie výhody – a nemusíte ani odísť z aktuálnej webovej stránky.

Zdroj: Microsoft


Napísať komentár