Čo nás čaká v roku 2014? Aj internet všetkého. Okrem ľudí sa budú spájať aj veci, dáta a procesy.

17. 12. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Myslíte si, že žijeme v ére internetu? V skutočnosti sme len na jej úplnom začiatku. Až 99 percent všetkých vecí, ktoré možno pripojiť, stále na pripojenie k internetu len čaká. To sa však už mení. Internet všetkého (Internet of everything) – prepojenie ľudí, vecí, dát a procesov - v roku 2014 nebude len futuristickou víziou, ale skutočnosťou, ktorá bude čoraz viac ovplyvňovať naše životy. Internet všetkého bude veľkou príležitosťou aj pre firmy. Podľa prieskumu spoločnosti Cisco nový trend v najbližších desiatich rokoch vytvorí hodnoty ekvivalentné 10 biliónom eur.

Trávite veľa času v zápche? Niet divu, na svetových cestách jazdí viac ako miliarda áut a s ich klesajúcou cenou ich bude len pribúdať. To však nemusí znamenať, že bude pribúdať aj zápch. Súčasné autá sú samostatnými jednotkami a hoci sú prešpikované elektronikou, ktorá ovláda všetko od chodu motora až po automatické zapínanie stieračov, navzájom medzi sebou nekomunikujú. To sa však zmení. Ak budeme chcieť nápor áut zvládnuť, vozidlá sa budú musieť „rozprávať“ aj medzi sebou.

Automobil, v ktorom sedíte, tak môže zaznamenať, že vozidlá stovky metrov vpredu prudko zabrzdili a upozorniť vodiča, či automaticky znížiť rýchlosť. Dokáže sa pripojiť na internet a skontrolovať, aké je počasie na druhej strane kopca, alebo zistiť, že stovka áut na diaľnici, na ktorú sa chystáte, práve zapla stierače, takže v oblasti zrejme prší. Až tretina všetkých zápch v mestách navyše vzniká pre autá, márne hľadajúce parkovacie miesto – čo by mohli vyriešiť senzory na parkoviskách, pripojené na internet.

Senzory, zaznamenávajúce obrovské množstvá dát, sú však len jednou z tvárí nového trendu.

Internet všetkého je inteligentný spôsob, ako sú dáta prepojené s procesmi, vecami a ľuďmi. Nejde len  o fyzické pripojenie objektov do siete, ale o celkový spôsob, akým sú takto získané informácie využívané. Internet všetkého povedie k zefektívneniu procesov, zjednodušeniu rozhodovania i k zvyšovaniu kvality života.

Internet všetkého je zároveň evolúciou internetu tak ako ho poznáme. Hoci web prešiel počas dvoch desaťročí svojej existencie niekoľkými veľkými zmenami, internet ako taký sa zmenil len málo. S klesajúcimi cenami senzorov a ich rastúcou efektivitou sa však praktického využitia internetu všetkého dočkáme už v roku 2014.

Zmení sa spôsob, akým k internetu budú pristupovať ľudia. Hoci si mnohí s internetom stále spájajú PC, smartfón, či tablet, možností je omnoho viac. Príkladom môžu byť výrobcovia športového oblečenia, ktorí do svojich výrobkov zapracovávajú senzory, schopné zaznamenávať, vyhodnocovať a zobrazovať športové výkony na sociálnej sieti. To je však len začiatok. V budúcnosti môže takýto spôsob viesť k zefektívneniu zdravotníctva. Pri rastúcom veku obyvateľstva a znižovaním počtu lekárov bude jednoduchšie, ak základné údaje ako krvný tlak a telesnú teplotu budú vyhodnocovať senzory a na návštevu lekára upozornia v prípade, že si to bude situácia vyžadovať.

Internet všetkého dokáže urýchliť a zefektívniť aj mnohé procesy, ktoré sa doteraz neriadili dátami, ale musel ich vyhodnotiť človek. Predstavte si supermarket. Lacný senzor na parkovisku zaznamená počty prichádzajúcich a odchádzajúcich áut. To sa deje už dnes – v dobe internetu všetkého sa však o tento údaj podelí s dátovým centrom, ktoré ho spojí napríklad s dátami z nákupných vozíkov a bude samostatne schopný predpovedať potrebu posilnenia personálu pri pokladni alebo v niektorom z oddelení.

Najrýchlejšie rozvíjajúcou sa časťou internetu všetkého bude postupné pripájanie vecí. Z bežných predmetov dennej spotreby sa tak stanú smart zariadenia. V súčasnosti je na internet pripojených len asi desať miliárd vecí, no už v najbližších rokoch bude toto číslo päťnásobne vyššie. Už v roku 2014 veci vyprodukujú viac dát ako ľudia.

Internet všetkého zároveň otvára veľké príležitosti pre firmy, ktoré dokážu nastupujúci trend zachytiť. Podľa štúdie spoločnosti Cisco sa len v prepájaní ľudí, vecí, dát a procesov v nasledujúcom desaťročí skrýva hodnota približne 10 biliónov eur. Firmy vďaka zjednodušeniu procesov a lepšiemu vyhodnocovaniu dát navyše dokážu znížiť svoje náklady na predaj, administratívu a zefektívniť prácu svojich zamestnancov.

Nový trend navyše nebude výsadou len pre veľké spoločnosti. Záplavu dát bude potrebné spracovávať a vyhodnocovať. To je príležitosť aj pre malé a inovatívne firmy i na Slovensku, ktorým sa stačí sústrediť na malú časť dátového toku a pripraviť aplikácie, prinášajúce úžitok užívateľom na celom svete.


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.