Global Cloud Index: do roku 2015 vzrastie cloudová prevádzka 12-násobne

15. 12. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

Podľa prvej verzie štúdie Cisco® Global Cloud Index (GCI), ktorú pre obdobie rokov 2010 až 2015 vydala spoločnosť Cisco, do roku 2015 narastie celosvetová cloudová prevádzka 12-násobne z úrovne 130 exabajtov (EB) na 1,6 zettabajtov (ZB), čo predstavuje 66 percentnú súhrnnú mieru ročného rastu (CAGR). Jeden zettabajt predstavuje triliardu bajtov (1021 B), alebo bilión gigabajtov (1012 GB). Úroveň 1,6 ZB predstavuje zhruba: * 22 biliónov hodín streamovanej hudby. * 5 biliónov hodín podnikovej web konferencie prostredníctvom web kamery, * 1,6 biliónov hodín streamovaného online HD video obsahu

Cloud je najrýchlejšie rastúcou zložkou celkovej prevádzky dátových centier, ktorá samotná do roku 2015 zaznamená pri 33-percentnej súhrnnej miere ročného rastu (CAGR) 4-násobný rast až na úroveň 4,8 ZB. Podľa dnešných odhadov cloud v súčasnosti tvorí 11 percent celkovej prevádzky dátových centier, do roku 2015 by to malo byť 33 percent. Cloud sa stáva nevyhnutnou súčasťou pre informačné technológie budúcnosti, ako aj poskytovanie videa a obsahu.

Cisco v týchto dňoch predstavilo aj platformu Cisco CloudVerse®, ktorá kombinuje základné prvky potrebné pre riadenie a prepájanie verejných, privátnych a hybridných cloudov. Patria k nim systémy Zjednotené dátové centrum, Inteligentná sieť pre cloud a Cloudové aplikácie a služby, vďaka ktorým môžu firmy využívať všetky výhody cloudu – zlepšenú pružnosť a efektívnosť, zvýšenú bezpečnosť, ako aj spoľahlivú užívateľskú skúsenosť.

Prevažná väčšina prevádzky dátových centier nepozostáva z aktivity koncových užívateľov, ale z aktivity cloudov a dátových centier pri operáciách ako zálohovanie a replikácia. Do roku 2015 bude 76 percent prevádzky dátových centier zotrvávať v rámci samotných dátových centier, 17 percent odíde z dátových centier ku koncovým užívateľom a zvyšných 7 percent prevádzky budú generovať aktivity medzi dátovými centrami, ako napríklad cloud-bursting, dátová replikácia či aktualizácie. „Dovolím si tvrdiť, že prevádzka cloudu a dátových centier priam exploduje. Výsledkom tohto trendu je vyššia miera virtualizácie dátových centier, ako aj pripravenosti sietí na cloudové aplikácie. Štúdia Cisco Global Cloud Index umožňuje bližší pohľad na tento nárast prevádzky, vďaka čomu môžu organizácie prijímať dlhodobé strategické rozhodnutia. Štúdiu budeme priebežne aktualizovať a vydávať každý rok, čím aj my prispejeme k celosvetovej snahe pripravenosti na cloud,“ hovorí Marcel Rebroš generálny riaditeľ Cisco Slovakia.

Hlavné závery štúdie

Cloud bude tvoriť tretinu celkovej prevádzky dátových centier

Do roku 2015 vzrastie celosvetová cloudová prevádzka z úrovne 11 percent celkovej prevádzky dátových centier (130 EB ročne za rok 2010) na 34 percent (1.6 ZB ročne). Celosvetová cloudová prevádzka bude rásť dvakrát rýchlejšie ako prevádzka dátových centier
Vďaka prechodu na cloudové služby rastie celosvetová cloudová prevádzka dvakrát rýchlejšie, ako prevádzka dátových centier – tá v období rokov 2010 až 2015 zaznamená pri 33-percentrnej úrovni CAGR štvornásobný rast, zatiaľ čo celosvetová cloudová prevádzka porastie až 12-násobne. Cloudové dátové centrá v porovnaní s klasickými ponúkajú vyššiu výkonnosť, vyššie využitie a jednoduchšie riadenie. Virtualizácia umožňuje rýchlejšiu hardvérovú a softvérovú konsolidáciu, vyššiu mieru automatizácie a integrovanú bezpečnosť.
Podľa predpovede štúdie GCI prevádzka dátových centier narastie viac ako štvornásobne z úrovne 1,1 ZB v roku 2010 na úroveň 4,8 ZB v roku 2015.

Zdroj prevádzky dátových centier: väčšina ostane v rámci samotných dátových centier

Z celkovej prevádzky dátových centier v roku 2015 ostane 76 percent v samotných dátových centrách (ukladanie, autentifikácia), 17 percent prevádzky poputuje smerom ku koncovým užívateľom a 7 percent bude tvoriť prevádzka medzi jednotlivými dátovými centrami (zálohovanie, replikácia).

Do roku 2015 bude aktivita koncových užívateľov počas špičky viac ako 2,5-násobok priemeru

Prevádzka dátových centier smerom k užívateľom má svoje špičky, najmä vďaka nárastu zákazníckych služieb založených na videu. Očakáva sa, že priemerná úroveň prevádzky dátových centier za hodinu narastie počas špičky až 2,5-násobne, čo si bude vyžadovať aj zodpovedajúcu kapacitu dátových centier, cloudu a sietí. Tzv. on-demand model prevádzky cloudu je dokonale vhodný pre tento druh premenlivej úrovne zaťaženia.

Presun zaťaženia

V roku 2010 cloudové dátové centrá spracovali 21 percent zaťaženia, zvyšných 79 percent spracovali tradičné dátové centrá. V roku 2014 by sa mal pomer zaťaženia po prvý krát preklopiť v prospech cloudu – 51 percent celkového zaťaženia budú spracovávať cloudové prostredia, 49 percent spracujú tradičné IT platformy. A zatiaľ čo v rokoch 2010 až 2015 zaťaženie dátových centier narastie 2,7-násobne, zaťaženie cloudu zaznamená až viac ako 7-násobný nárast.

Globálna pripravenosť na cloud

S cieľom zhodnotiť celkovú pripravenosť na cloud štúdia Cisco GCI posúdila v každom zo sledovaných geografických regiónov viaceré parametre, ako napríklad dostupnosť širokopásmového pripojenia, priemerné rýchlosti uploadu a downloadu, či priemerná latencia. Všetky z regiónov (Ázia a Tichomorie, Blízky Východ a Afrika, Západná Európa, Stredná a Východná Európa, Latinská Amerika a Severná Amerika) sú v súčasnosti pripravené na základné cloudové aplikácie (sociálne siete, webové konferencie). Na strednú úroveň cloudových aplikácií (video hovory, HD video streaming) je pripravená Ázia a Tichomorie, Západná Európa, Stredná a Východná Európa a Severná Amerika. Žiadny z regiónov ako celok zatiaľ nepodporuje pokročilé cloudové aplikácie (HD video konferencie alebo pokročilé online hry), no niektoré jednotlivé krajiny áno (Južná Kórea, Japonsko).

Galéria obrázkov

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.