ICT trendy 2012 podľa Deloitte: smartfóny, tablety a internetová reklama

22. 01. 2012 | Komentáre čitateľov [0]

Tento rok sa výrazne zvýši predaj „inteligentných telefónov“ v hodnote do približne 100 USD. Počet ich užívateľov stúpne do konca roka 2012 na pol miliardy, pričom na trhu mobilných zariadení zaujme približne 20 percentný trhový podiel. V odvetví médií sa bude i naďalej dariť tradičnej TV – 95 percent televíznych programov v roku 2012 bude sledovaných v ich aktuálnom vysielacom čase, prípadne s jednodenným rozdielom od pôvodného vysielacieho času. Uvádza to nová prognóza spoločnosti Deloitte pre oblasť technológii, médií a telekomunikácii pre rok 2012.

„V tomto roku môžeme očakávať rekordné predaje smartfónov. Najmä lacnejšie prístroje s prívlastkom „inteligentné“ dosiahnu na konci roka 20 percentný podiel medzi užívateľmi mobilných zariadení,“ uviedol, Ivan Lužica, partner na oddelení Consultingu v spoločnosti Deloitte Slovensko.

„Rovnako ako v prípade smartfónov , trh s tabletmi se bude v roku 2012 diverzifikovať podľa veľkosti, počítačového výkonu a operačného systému. Firmy budú u tabletov požadovať vyššiu bezpečnosť a odolnosť. Predstavuje to výzvu pre vlastníkov obsahu, prevádzkovateľov sietí a maloobchodníkov, ktorí sa musia pripraviť na rast počtu tabletov v domácnostiach,“ doplnil Martin Hudák, manažér oddelenia Consultingu v spoločnosti Deloitte Slovensko.

 

 

Dopyt po spotrebiteľských technológiách odporuje aktuálnym trendom v ekonomike

V roku 2012 sa bude ich predaj naďalej zvyšovať, pričom sa pravdepodobne predá rekordne veľký počet smartfónov a tabletov a objem predaja sa zvýši aj vďaka dopytu po lacnejších televízoroch a počítačoch trhoch rýchlo rastúcich krajín.

Na tablet treba dvoch: vznik majiteľa viacerých tabletov
Explózia dopytu nenaznačuje náznaky spomalenia od jeho uvedenia , naopak sa zdá sa, že bude mať najrýchlejšiu penetráciu„multi-produktu“ na trhu. V roku 2012 sa predá zhruba päť miliónov tabletov ľuďom, ktorí už tablet majú, čo bude predstavovať tržby vo výške až 2 mld. USD. Na porovnanie: trvalo niekoľko desaťročí, kým si jednotlivé domácnosti zadovážili viac ako jedno auto, telefón, rádio alebo televízor; na trhu počítačov a mobilných telefónov došlo k podobnému vývoju za desať rokov. Trh s tabletmi sa však v roku 2012 bude diverzifikovať podľa veľkosti, cien a operačných systémov, rovnako ako to bolo v prípade smartfónov.

Flash disky (SSD) na úrok hardiskov (HDD)
Spotrebitelia väčšinou vnímajú technológie skladovania dát, ktoré sa celosvetovo používajú v spotrebiteľských zariadeniach, ako samozrejmú vec. Rastie záujem o menšie a ľahšie zariadenia, pričom počítačové systémy typu cloud by mohli znamenať vzostup pre poskytovateľov solid-state diskov. Do konca roku 2012 budu dáta na pevných diskoch v súvislosti s malými zariadeniami, ako sú MP3 prehrávače, smartphony a tablety predstavovať 90 percent trhu (v porovnaní s 20 percentami v roku 2006) a šestinu zo segmentu laptopov. Aj trh dátových centier by sa mohol preorientovať na menšie, modernejšie, energeticky nenáročné solid-state disky, ktoré budú alternatívou tradičných pevných diskov.

Využívanie energie okolitej rádiovej frekvencie
Zariadenia, ktoré sú schopné „vyťažiť“ energiu zo svojho okolia na základe rádiovej frekvencie zostanú úzko špecializovaným trhom . Jedným z problémov je nedostatok okolitej rádiofrekvenčnej energie, kým solárna energia je k dispozícii v oveľa väčšom množstve.
Ďalším problémom je, že hustota energie z rádiofrekvenčného zdroja sa výrazne mení v závislosti od vzdialenosti a polohy užívateľa. Ďalšími prekážkami sú rušenie inými faktormi z okolitého prostredia a proces konverzie.

Hlavné trendy v oblasti médií na rok 2012

 

 

Cielené televízne reklamy minuli svoj cieľ
Technológie na tvorbu cielenej reklamy (marketing prispôsobený špecificky pre konkrétny televízny prijímač alebo počítač na základe kontextových údajov, ako napríklad príjem alebo vek) sa neustále vylepšuje. Takáto forma reklamy však predstavuje menej ako desatinu percenta z celkového globálneho trhu televíznej reklamy, ktorý v roku 2012 dosiahol tržby vo výške 227 mld. USD, pretože investície potrebné na tvorbu takýchto špecifických kampaní sú závratne vysoké.
Problematická je dokonca aj tvorba cielenej reklamy v rámci programovania služby video-on-demand, nakoľko celková sledovanosť je relatívne nízka. Televízna reklama by sa mala užšie prelínať s online reklamou, pričom zmapovaním toho, čo divák sleduje a aké programy vyhľadáva, bude možné znásobiť schopnosť televíznych kampaní ovplyvňovať záujmy ľudí a ich nákupy.

Pevný TV program stále dominuje
Napriek všetkým rečiam o zániku lineárnej televízie, 95 percent všetkých televíznych programov v roku 2012 bude sledovaných naživo alebo maximálne s jednodňovým rozdielom oproti pôvodnému vysielacieho času. Technológie neotriasli televíznym programom, ktorý si zachoval prekvapujúco pevnú pozíciu. Významná videostreamingová spoločnosť dokonca priznala, že sa nesnaží priamo konkurovať tradičnej lineárnej televízii, a ponúka službu, ktorú nazvala „re-run TV“ („TV reprízy“).

Nová doba internetovej reklamy
V roku 2012 dôjde k celkovej expanzii na trhu s reklamou. Predpokladá sa však, že segment online branding svojím rastom predbehne tradičný trh aj online trh. Kým celkový rast v odvetví reklamy dosiahne 5 percent, segment online branding dosiahne až 50-percentný nárast, a to na hodnotu 20 mld. USD, pretože čoraz viac spoločností sa pri budovaní dlhodobej hodnoty svojej značky obracia na digitálne technológie. Vďaka dokonalejším metódam merania úspešnosti kampaní využívajúcich online branding (ako napríklad Real Time Bidding (ponuky v reálnom čase), ktorý spoločnostiam umožňuje presne špecifikovať, kde a v akom kontexte sa ich reklamy majú objaviť) prešli digitálne marketingové kampane veľkou transformáciou od svojich skromných začiatkov v podobe bannerových reklám. Okrem toho sa zadávatelia reklamy čoraz viac zameriavajú na prispôsobovanie reklám špecificky pre online prostredie prostredníctvom videí a kampaní v sociálnych médiách; s rastúcim významom digitálneho brandingu však spoločnosti budú musieť rozvíjať nové zručnosti.

Vyťažiť čo najviac z hier na sociálnych sieťach
S nárastom sociálnych sietí a popularity sociálnych hier, ktorý odštartoval v rokoch 2010 a 2011, sa do pozornosti verejnosti dostal finančný potenciál hier na sociálnych sieťach. Spoločnosti však musia opustiť model bezplatného poskytovania hier („freemium“ model), vďaka ktorému získali popularitu, aby z celkových 63 mld. USD, ktoré predstavujú globálny trh s hrami, získali väčší podiel, nie len 2 percentá, ako to bolo tento rok. Niektorí vývojári už tento rok zaznamenali spomalenie rastu, celkový počet hráčov na sociálnych sieťach v priebehu posledných dvoch rokov stagnoval. Nárast tržieb v rámci tohto podsektoru sa v roku 2012 spomalí na menej ako 20 percent, čo môže prinútiť vývojárov hier, aby svoju pozornosť odvrátili od predaja virtuálnych produktov prostredníctvom sociálnych sietí a zvážili potenciál reklamy alebo spoplatnenia hier vopred. Potrebovali by prijať obchodný model tradičnejšieho odvetvia predaja hracích konzol a zamerať sa na rozvoj frančíz.

On-line kupóny nutná väčšia variabilita a vyššia kvalita
Sektor online kupónov sa počas roka 2011 rýchlo vypracoval z nováčika na vrchol slávy, ale v roku 2012 pravdepodobne obsadí malú medzeru na trhu, aj keď mu tento malý trh vytvára tržby v hodnote niekoľkých miliárd USD. Rýchly vývoj tohto sektora znamená, že v priebehu roka 2012 zaniknú stovky spoločností v dôsledku silnejúcej konkurencie a znižovania marží. Mal by sa mierne znížiť aj počet ľudí , ktorí kupóny využívajú. Sprostredkovatelia, ktorí stoja medzi zákazníkom a maloobchodným predajcom, budú aj naďalej dosahovať tržby rádovo v miliardách dolárov, ale budú musieť zvýšiť kvalitu a pestrosť ponúk.

Prieskum trhu je vo vašej hlave: zariadenia MRI a médiá
Je pravdepodobné, že fMRI sa v roku 2012 stane pre zadávateľov reklamy hlavným nástrojom; Vzhľadom na rastúci význam využívania zariadení na funkčné zobrazovanie prostredníctvom magnetickej rezonancie (fMRI) sa reklamný priemysel v roku 2012 zameria na skúmanie mozgu. Podobne ako pri väčších a drahších zariadeniach magnetickej rezonancie, ktoré sa používajú v zdravotníctve, aj tu môže analýza fMRI ukázať, že aktivita v určitých oblastiach mozgu vzájomne súvisí s konkrétnymi emóciami a typom myslenia. Kontroverzná metóda známa ako neuromarketing sa už začala presadzovať v potravinárskych firmách, ktoré v dôsledku jej použitia menia obaly a dokonca aj chuť svojich výrobkov. Prostredníctvom tejto metódy sa tiež určilo, že ľudia, ktorí sú veľmi aktívni na sociálnych sieťach, majú lepšie vyvinuté oblasti mozgu, ktoré súvisia s družnosťou. najlepšie však pravdepodobne bude fungovať ako súčasť balíka nástrojov spolu s tradičnejšími marketingovými technikami.

Predikcie vývoja v roku 2012 v oblasti telekomunikácii

 

 

Počet predaných smartfónov v cene do 100 USD dosiahne pol miliardy
Do konca roku 2012 sa bude používať viac ako pol miliardy lacných smartfónov – t.j. smartfónov predávaných za menej ako 100 USD. Celosvetový predaj týchto zariadení dosiahne okolo 300 miliónov a zaujme na trhu s mobilnými prístrojmi približne 20-percentný podiel.Smartfón v cene do 100 USD zaujme trhy, kde je nedostatok 3G siete, mohol by však zaujať aj užívateľov na vyspelých trhoch, kde by mohol plniť úlohu skvelého prvého tínedžerského telefónu.

NFC a mobilné zariadenia: platby a ešte oveľa viac!
Nárast počtu zariadení so zabudovanou technológiou vysokofrekvenčnej komunikácie zariadení na krátku vzdialenosť (NFC – Near field communicaton) do konca roku 2013 pravdepodobne dosiahne úroveň 300 miliónov. Hoci technológia NFC – prenos malých objemov dát na veľmi krátku vzdialenosť sa používala prevažne v súvislosti s koncepciou zabudovania kreditnej karty do mobilného telefónu („wave and pay“), bude mať pravdepodobne širšie uplatnenie. Existujú stovky možných uplatnení technológie NFC – od stávkovania, cez hry až po zdravotníctvo – ktoré by sa mohli v priebehu roka úspešne realizovať, dokonca aj vtedy, ak sa médiá budú aj naďalej zameriavať na „digitálnu peňaženku“.

Koniec neobmedzeného sťahovania dát po sieti?
Nárast dopytu dosahuje vyše 30 percent ročne, pričom premávka v čase špičky už donútila mnohých poskytovateľov siete, aby spomalili rýchlosť pripojenia. Tieto obmedzenia zavedené na mobilných sieťach nútia mnohých zákazníkov, aby preniesli časť používaných dát na wi-fi siete, čím sa ešte zvýšilo preťaženie drôtového vedenia. Či už sa zavádza obmedzenie v súvislosti s fakturáciou, alebo obmedzenie rýchlosti, éra „neobmedzeného” prenosu dát sa možno končí a alternatívy ako „web bypass“ by mohli byť pre spotrebiteľov možnosťou, ako znížiť svoju spotrebu a vyhnúť sa tomu, aby prekročili dané limity.

Začnú byť aplikácie ziskové?
Počet dostupných aplikácií v decembri prekročil hranicu jeden milión a do konca roku 2012 sa ešte zdvojnásobí. Avšak podiel tých, ktoré sú spoplatnené, zostáva malý. Len pätina zo stiahnutých aplikácií prekročí hranicu 1000 downloadov, pričom je len nepatrná časť nepropagovaných aplikácií, ktoré sa skončia neúspechom. Nároky na vývojárov sa zvyšujú s tým, ako rastie rozmanitosť smartfónov a tabletov. Obchody by sa mali snažiť navzájom odlíšiť tým, že zvážia rôzne modely registrácie na rôzne žánre, alebo výber podľa editorov, čím sa vytvoria balíky aplikácií.

 

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.