Nasadenie cloudu neprináša podnikom očakávanú efektivitu

13. 06. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Prieskum spoločnosti Oracle ukazuje, že organizácie od cloud computingu očakávajú nielen zmenu spôsobu, akým nakupujú a používajú IT, ale tiež vplyv na samotné podnikanie. V skutočnosti jednou z hlavných motivácií pre nasadenie cloudu býva snaha zrýchliť prevádzku a zvýšiť efektivitu podnikových procesov. Štúdia spoločností Oracle a Dynamic Markets sa snažila zistiť, nakoľko súčasné aplikácie cloudu dokážu očakávania zákazníkov splniť. Prieskum (Cloud for Business Managers: the Good, the Bad, and the Ugly) bol vykonaný medzi zamestnancami s výkonnou právomocou vo firmách po celom svete. Výsledky ukazujú, že prekážkou pre očakávané zlepšenie výkonnosti podnikania býva izolácia jednotlivých procesov (vznikajú prevádzkové „silá“). Zákazníci preto požadujú široké balíky navzájom integrovaných cloudových aplikácií.

Cloud môže za výpadky a neplnenie termínov

Základným zistením štúdie je skutočnosť, že väčšina firiem dosiaľ nemá svoje cloudové aplikácie integrované tak, ako vyžadujú ich obchodné procesy. Výsledkom je neefektívnosť prevádzky a problémy pri zavádzaní ďalších inovácií. Viac ako polovica (54 %) respondentov pripustila, že ich podnik zaznamenal pre problémy s integráciou cloudových aplikácií v posledných 6 mesiacoch výpadok prevádzky. Tieto výpadky pritom zasiahli aj do fungovania tých oddelení, ktoré sami o sebe cloudové aplikácie nepoužívali. Polovica (52 %) respondentov uviedla, že dôsledkom problémov s cloudom bolo nedodržanie záväzných termínov, tri štvrtiny (75 %) si potom sťažujú, že zlá integrácia cloudových aplikácií negatívne ovplyvňuje schopnosť ich organizácie zavádzať inovácie; cloudové aplikácie totiž bývajú izolované od ďalších podnikových procesov. To všetko sa deje napriek tomu, že práve zrýchlenie prevádzky a zvýšenie efektivity podnikania býva pre väčšinu podnikov vôbec hlavným dôvodom nasadenia technológií cloud computingu.

Ďalšie hlavné výsledky štúdie

Izolácia aplikácií predstavuje výzvu pre inovácie. Úplná väčšina (83 %) respondentov uvádza, že pre zlú integráciu nezískali z cloudových aplikácií maximálny možný prínos. 75 % dopytovaných dodáva, že problémy s cloudovou aplikáciou negatívne ovplyvní samotnú schopnosť inovácie. 36 % zmieňuje nemožnosť integrovať cloudovú aplikáciu s vlastným softvérom podniku, 33 % respondentov si sťažuje na to, že cloudové aplikácie nie je možné prispôsobiť pre špecifické potreby ich spoločnosti.

Izolácia podnikových procesov spôsobuje, že očakávania spojené so zavedením cloudu sa nenaplňujú. Viac ako tri štvrtiny (76 %) skúmaných firiem uvádza, že hlavnou motiváciou pre cloud u nich bola snaha získať rýchly prístup k príslušnému softvéru, 47 % chcelo takto začať používať softvér lepšie vyhovujúci ich špecifických potrebám. Tieto očakávania však dramaticky kontrastujú s ich reálnou skúsenosťou.
Dobrou správou ale je, že väčšina firiem si potrebu lepšej integrácie aplikácií aj procesov uvedomuje. 81 % respondentov považuje plnú integráciu cloudových aplikácií medzi sebou aj s ďalším podnikovým softvérom za dôležitú vec. Polovica (50 %) respondentov tvrdí, že vďaka integrácii môžu priamo a zo svojej vlastnej aplikácie pristupovať k dátam cloudových aplikácií iného oddelenia; to však súčasne znamená, že v polovici prípadov takáto funkcionalita k dispozícii nie je.


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.