QUO VADIS ERP?

26. 05. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

Koniec starého ERP už zdá sa nastal. Predovšetkým je ďalej neudržateľný koncept „všetko v jednom“, teda koncepcia robustného monolitického ERP systému, ktorý v sebe integruje všetky možné funkcionality pre komplexné pokrytie všetkých procesov riadenia.

Podnikové informačné systémy, zaužívané pod skratkou ERP (Enterprise Resource Planing) sú na scéne takmer štyri desiatky rokov. Možno ich teda označiť za dinosaurov éry podnikovej informatizácie. Na mieste je teda otázka: prežije tento „dinosaurus“ aj nasledujúce dynamické roky, ktoré by mali byť v znamení celkom nových, cloudových modelov dodávky služieb a infraštruktúry a radikálnejších požiadaviek užívateľov získať za menej peňazí rýchlejšie a ľahšie viac funkcionalít?
Koniec starého ERP už zdá sa nastal. Predovšetkým je ďalej neudržateľný koncept „všetko v jednom“, teda koncepcia robustného monolitického ERP systému, ktorý v sebe integruje všetky možné funkcionality pre komplexné pokrytie všetkých procesov riadenia. Robustnosť ide často na úkor pružnosti. Viacerí užívatelia poukazujú na to, že dnešné ERP nedávajú spoločnostiam dostatočnú flexibilitu nutnú na podporu ich podnikania v globálnom, meniacom sa prostredí. Ďalším problémom je aj implementácia ERP. Podľa medzinárodného prieskumu Panorama Consulting Group, až 93 percent implementácií ERP trvá dlhšie ako sa v projekte rátalo a takmer dve tretiny užívateľov prekročilo predpokladané náklady. Iba 13 percent respondentov bolo s výsledkom implementácie ERP veľmi spokojných.
Budúcnosťou sú nové, pružnejšie modely poskytovania ERP. Doterajší koncept vysokých nákladov na údržbu systémov a SSA (support service agreement) naráža na tvrdú opozíciu užívateľov. Najnovšie technologické koncepty, ako SaaS (sofvér ako služba, Software as a Service), aplikácie na vyžiadanie, open source softvér, virtuálne a cloudové platformy celú zmenu v chápaní a realizovaní informačných systémov len urýchľujú. Koncept softvéru využívaného cez internet a webový prehliadač je pre užívateľa nesmierne lákavá predstava a značne oslabuje nadšenie pre doterajšie, tradične nákladné a komplikované on-premise inštalácie. Pretože dáva odpoveď na otázku, že je možné získať funcionality na riadenie organizácie rýchlo, lacno a ľahko. Najmä cloud computing za označuje za prelom v chápaní dodávok IT služieb. Analytici Gartner ho pasujú za najdôležitejší podnikový technologický trend nasledujúcich päť rokov.
Ešte jedna vynárajúca sa tendencia je neprehliadnuteľná. V najbližších piatich rokoch množstvo podnikových dát vzrastie o 650 percent a väčšina z nich budú neštruktúrované dáta, nenapojené na databázy. Ide o voľné dáta zo sociálnych sietí, webových vyhľadávačov, elektronickej pošty a iných, ktoré sú dnes rovnako dôležité pre rozhodovanie. Je logické, že užívatelia požadujú, aby ich informačné systémy dokázali aj tieto dáta vyhodnocovať, analyzovať a na ich základe predikovať ďalší vývoj podnikania. Je preto viac ako isté, že budúcnosť ERP je v integrácii s CRM, business intelligence a s ďalšími analytickými nástrojmi. Ako pripomína jeden z respondentov v našej ankete, zákazníci zo segmentu malých a stredných podnikov kladú čoraz väčší dôraz na efektivitu spracovávaných agend a podporu rozvojových aktivít spoločnosti. Zďaleka už nestačí len správne účtovať, nakupovať a predávať a vedieť, komu som čo predal a koľko som na tom zarobil. Dnes je potrebné, aby ERP systém na jednej strane zabezpečil kontrolu nad procesmi v spoločnosti, poskytoval manažérsky pohľad na dáta ERP systému a nástroje na čo najširšie pokrytie procesov v spoločnosti, a na druhej strane umožnil zvýšiť efektivitu vykonávaných činností a podporoval komunikáciu vnútri spoločnosti i smerom k zákazníkom a partnerom. Teda dostatok výziev i očakávaní, aby sme sa dočkali novej éry ERP.

 
 

Napísať komentár