Súkromné zariadenia používame aj na prácu

29. 11. 2012 | Komentáre čitateľov [0]

Trend BYOD (Bring Your Own Device) sa postupne začína presadzovať aj na Slovensku. Hoci 94% firiem poskytuje svojim zamestnancom firemné zariadenie, pripojiť sa do korporátnej siete pomocou súkromného zariadenia umožňuje takmer polovica organizácií.

Výsledky globálnej štúdie Cisco IBSG Horizons ukázali, že až 95% organizácií umožňuje zamestnancom využívať na prácu vlastné zariadenie. 36% spoločností v takomto prípade poskytuje zamestnancom plnú podporu. Situácia na Slovensku je podľa prieskumu na konferencii Cisco Expo mierne odlišná. 47% firiem umožňuje svojim zamestnancom prístup do korporátnej siete zo súkromného zariadenia a 3% organizácií plánujú túto možnosť zaviesť do 6 mesiacov. Hoci 48% spoločností dnes používanie súkromných zariadení reguluje, takmer 30% z opýtaných manažérov považuje BYOD a cloud computing za trendy, ktoré najviac ovplyvnia IT oddelenie v najbližších troch rokoch.

„Väčšina spoločností bojuje s náporom súkromných zariadení na pracovisku. Koncept BYOD im umožňuje naplno využiť potenciál mobility, kde nezáleží na tom, aké má kto zariadenia, pokiaľ dokáže kedykoľvek využívať všetky dátové, hlasové a video služby aj aplikácie, ktoré potrebuje pre svoju prácu. Ak umožníte zamestnancom pracovať ich vlastným štýlom, z vlastného zariadenia, dokážete pritiahnuť a udržať si viac talentovaných ľudí. Ušetrený čas a spokojnosť zamestnancov sa odzrkadlia na zvýšenej produktivite,” hovorí Marcel Rebroš generálny riaditeľ Cisco Slovakia.

Trend BYOD ponúka rôzne výhody v závislosti od postavenia zamestnanca a jeho zodpovedností. Podľa Cisco IBSG sa ročné úspory plynúce z využívania trendu BYOD pohybujú od 300 USD do 1300 USD na zamestnanca v závislosti od konkrétnych zodpovedností.

Znižovanie nákladov na prvom mieste

Podľa slovenských manažérov bude IT oddelenie ich spoločností počas najbližších troch rokov najvýraznejšie ovplyvnené znižovaním nákladov. Až pre 61% respondentov je hlavným trendom v biznise potreba šetriť. Ďalšou dôležitou otázkou, ktorá bude v najbližších rokoch rezonovať v IT svete, je téma bezpečnosti a potenciálnych rizík. Bezpečnosť a neustále zvyšovanie dátovej prevádzky považuje za jeden z hlavných trendov polovica opýtaných.

Galéria obrázkov


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Digitálny svet a právne aspekty jeho fungovania

  • Efektívne vymáhanie práv
  • Ochrana súkromia v digitálnom svete
  • IT zmluvy

Bratislava, 24.9.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť