Zjednotená komunikácia: cloud je tu, ale budúcnosť je v jeho správe

13. 06. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

21 až 36 percent súčasných aplikácií zjednotenej komunikácie sa nasadzuje miestne, ale spravujú ich tretie strany

Do roku 2015 bude 34 % až 42 % velkých podniků vážně uvažovat o pořízení různých aplikací sjednocené komunikace formou místní, ale vzdáleně spravované služby. A zatímco podniky by neměly ignorovat možnosti cloudu – především proto, že jsou více dostupné pro velké firmy – měly by mít také zájem o služby servisních partnerů, kteří jim zajistí správu jejich rozvíjejících UCC aktiv a investic.

To jsou jedny z poznatků zveřejněné studie Dimension Data 2013 Global UCC studie. Začátkem tohoto roku Dimension Data pověřila výzkumnou firmu Ovum provedením globálního průzkumu Unified Communications & Collaboration po celé Austrálii, Asii, USA, Evropě a Jižní Africe. Bylo dotazováno více než 1 320 ICT manažerů s rozhodovacími pravomocemi a 1 390 zaměstnanců z firem působících v širokém spektru průmyslových vertikál v 18 zemích světa.

Zbyszek Lugsch, Services Director Dimension Data Czech Republic říká: „Místní nasazení UCC formou spravované služby je již nyní značné a téměř všudypřítomné jako UCC řízené interně. Skutečnost, že se podniky rozhodly pro spravované služby už v minulosti a pro širokou škálu aplikací UCC, naznačuje jejich pochopení, že tyto oblasti jsou složité a také často nemají vlastní interní know-how nebo rozpočet pro podporu UCC a jeho rozvoj.“

„Nicméně,“ dodává Z. Lugsch, „bez ohledu na letitou existenci soukromých cloudových řešení, podniky jsou v rozhodování o adopci cloudu opatrní, v případě spravovaného místního nasazení IP pobočkových ústředen v 88 % a v případě audio konferencí v 83 %. Náš výzkum ukázal, že v příštích dvou letech pouze 20 % podniků reálně uvažuje o formě cloudu pro nasazení UCC. Napříč všemi UCC instalacemi pak méně než 30 % společností zvažuje lokální nasazení bez řízené správy.“

„Velmi zajímavé je, že od 21 % do 36 % UCC instalací je nasazeno lokálně, ale spravováno třetí stranou. V těchto firmách pak mají velký zájem o spolupráci formou řízené služby.“

Výzkum poukazuje na to, že i v souladu s vyjádřenými preferencemi pro spravované UCC oslovení manažeři také uvedli, že raději zaplatí investice do UCC jako amortizované náklady, než aby hradili smluvně stanovený počet měsíců nebo let, což je současný systém používaný pro poskytování řízených služeb. „Tento výsledek je uklidňující z toho pohledu, že další vlna investic do UCC bude záviset na tlumočení takové investice do schopností zvýšení obchodní agility.“

Podle Z. Lugsche CIO často zmiňují potřebu základních investic do nových technologií a služeb pro hledání úspor, ať v rámci samotného projektu nebo kdekoliv jinde. „Organizace by si měly zajistit takové dodavatele, kteří jsou schopni identifikovat úspory a nabízejí nástroje pro jejich dosažení – například řízení telekomunikačních nákladů, přenos hlasu přes WAN, či správu operátorů a kontraktů. Díky tomu, že UCC bude pod správou dodavatele, je zajištěno plnění závazků od dalších partnerů a bude docházet ke snižování provozních nákladů po dobu kontraktu na spravované služby. Dojde tak k uvolnění cenných zdrojů pro strategické investice.“

Ze studie „Dimension Data 2013 Global UCC Study“ dále vyplývá: podniky vidí UCC strategicky a mají rozpočty na investice; k BYOD by se mělo přistupovat jako k součásti celkové strategie podnikové mobility; standardní UC, mobilní UC klienti a sociální spolupráce jsou klíčové; a podnikové procesy a agilita firmy hrají stejně důležitou roli jako náklady.

Galéria obrázkov


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.