Cisco Global Cloud Index: do roku 2016 bude v cloude šesťkrát hustejšie

29. 11. 2012 | Komentáre čitateľov [0]

Cisco predpokladá, že globálny prenos dát v rámci dátových centier sa do roku 2016 zvýši štvornásobne a dosiahne hodnotu 6,6 zettabytov ročne. Informuje o tom druhé vydanie výročnej správy Cisco® Global Cloud Index (2011 – 2016). Ďalším predpokladom je, že prenos dát v cloude narastie šesťnásobne, zo 683 exabytov ročne v roku 2011 na 4,3 zettabytov v roku 2016.

Pre porovnanie, 6,6 zettabytov je ekvivalentom:
• 92 biliónom hodín streamovanej hudby – zrovnateľné s 1,5 roka non-stop streamovanou hudbou pre celosvetovú populáciu v roku 2016
• 16 biliónom hodín webových konferencií – zrovnateľné s 12 hodinami webových konferencií každý deň, v rámci celosvetovej pracovnej sily v roku 2016
• 7 biliónom hodín streamovaného HD videa – zrovnateľné s 2,5 hodinami denného streamovania HD videa pre celosvetovú populáciu v roku 2016

Prevažná väčšina dátovej prevádzky v rámci dátových centier nie je spôsobená koncovými spotrebiteľmi, ale dátovými centrami a cloud-computingom. Cisco očakáva, že v rokoch 2011 – 2016 bude približne 76% dátovej prevádzky generovaných v dátových centrách, ukladaním dát, produkciou a vývojom. Ďalších sedem percent dátovej prevádzky bude generovaných medzi dátovými centrami, replikáciou dát a systémovými aktualizáciami. Zvyšných 17 percent vygenerujú koncoví spotrebitelia, prehliadaním internetu, používaním emailu a streamovaním videa.

„Cloudové služby nedokážu existovať bez sieťovej infraštruktúry, preto spolupracujeme s lokálnymi zákazníkmi a partnermi pri návrhu cloudových riešení a implementácii a kladieme veľký dôraz na cloudovú bezpečnosť. Tohtoročná predpoveď Cisca potvrdzuje, že rast dátovej prevádzky v dátových centrách a cloude je celosvetovým trendom, ktorý odzrkadľuje potrebu pristupovať k osobným a pracovným informáciám, kdekoľvek a pomocou akéhokoľvek zariadenia – a Slovensko nie je výnimka,“ zdôrazňuje Marcel Rebroš, generálny riaditeľ Cisco Slovensko.

Z hľadiska regiónov správa Cisco Global Cloud Index predpokladá, že do roku 2016 bude mať Stredný Východ a Afrika najvýraznejší rast dátovej prevádzky v cloude

Celkovo najvyšší objem dát bude spracovaný v regióne Ázia-Pacifik a Severnej Amerike.

Prehľad:
• Cieľom výročnej správy Cisco Global Cloud Index (2011 – 2016) bolo odhadnúť trendy a rast dátovej prevádzky v dátových centrách a pri využití IP protokolu. Cisco Global Cloud Index predstavuje doplnkový zdroj k existujúcim štúdiám a poskytuje nový pohľad na vznikajúce trendy, ktoré ovplyvňujú architektúru dátových centier a cloudu. Predpoveď je o to dôležitejšia, že dátové centrá sú čoraz viac prepojené s poskytovaním cloudových služieb.
• Cisco Global Cloud Index poukazuje na prechod pracovnej záťaže z tradičných dátových centier do virtualizovaných cloudových serverov.
• Správa obsahuje dodatok Cloud Readiness Regional Details, ktorý sa zameriava na klasickú a mobilnú sieťovú infraštruktúru v každom regióne z hľadiska schopnosti podporovať cloudové aplikácie a služby pre biznis a spotrebiteľov.
• Cisco Global Cloud Index vzniká modelovaním a analýzou primárnych a sekundárnych zdrojov, vrátane 40 terabytov dát z globálnych dátovych centier za posledný rok, a vyše 90 miliónov sieťových testov za posledné dva roky a výskumov trhu tretích strán.

Kľúčové fakty:
• Dátová prevádzka v cloude bude v rokoch 2011 – 2016 najvýraznejšie rásť v regióne Stredný Východ a Afrika.
o Cisco predpokladá, že Stredný Východ a Afrika budú mať v rokoch 2011 – 2016 najväčší rast cloudovej dátovej prevádzky (79% CAGR). Nasledovať budú Latinská Amerika (66% CAGR) a Východná Európa (55% CAGR)
• Do roku 2016 bude najväčšia pracovná záťaž v regióne Ázia-Pacifik, druhý najväčší objem dát sa bude spracúvať v Severnej Amerike.
o Pracovná záťaž v cloude by mala v rokoch 2011 – 2016 najvýraznejšie rásť v regióne Stredného Východu a Afriky (73% CAGR). Nasledovať budú Latinská Amerika (60% CAGR) a Stredná a Východná Európa (50% CAGR).
o Pracovná záťaž v tradičných dátových centrách klesne v Severnej Amerike v rokoch 2011-2016 o jedno percento.
Globálna dátová prevádzka dátových centier sa do roku 2016 zvýši štvornásobne
Globálna dátová prevádzka v cloude bude predstavovať takmer dve tretiny celkovej prevádzky dátových centier
o Dátová prevádzka v cloude vzrastie z 39% v roku 2011 na 64% celkovej prevádzky dátových centier v roku 2016. (zo 683 exabytov na 4,3 zettabytov ročne)
Globálna dátová prevádzka v cloude bude rásť rýchlejšie, ako celková prevádzka v dátových centrách
o Tento trend je spôsobený prechodom k využívaniu cloudových služieb. Dátová prevádzka v dátových centrách sa zvýši štvornásobne, v cloude šesťnásobne.
• Pracovná záťaž dátových centier vzrastie v rokoch 2011 – 2016 2,5-násobne. Pracovná záťaž v cloude vzrastie 5,3-násobne
o Index priemernej záťaže fyzického cloudového servera vzrastie zo 4,2 v roku 2011 na 8,5 do roku 2016. Záťaž fyzického servera v dátovom centre sa zvýši z 1,5 na 2,0.
• Regióny Ázia-Pacifik, Stredná a Východná Európa, Severná Amerika a Západná Európa sú už dnes pripravené na využitie pokročilých cloudových aplikácii cez fixnú sieťovú infraštruktúru. Iba región Západnej Európy má dostatočný výkon, aby bolo možné využívať stredne pokročilé cloudové aplikácie cez mobilné siete
o Fixná sieťová infraštruktúra umožňuje v týchto regiónoch využitie aplikácii, ako je streamovanie 3D videa alebo služby virtuálnej kancelárie.
o Mobilné siete ostatných regiónov podporujú využitie základných cloudových aplikácii, ako je prehliadanie internetu alebo textová komunikácia.

Graf 1: Nárast globálnej dátovej prevádzky v dátových centrách

Graf 2: Globálna dátová prevádzka: tradičné dátové centrá vs. DC v cloude

Galéria obrázkov


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.