CLOUD & Dátové centrá: Infraštruktúra ako služba

01. 05. 2012 | Komentáre čitateľov [0]

K téme Cloud computingu a dátových centier už bolo napísaných množstvo článkov, pripravených veľa prezentácií a vytlačených nemálo marketingových materiálov. Dnes a v priebehu najbližších rokov sa však kedysi futuristické vízie stávajú skutočnosťou. Dátové centrá sú postavené a pripravené poskytovať svoje služby zákazníkom. Zákazníkom, ktorí potrebujú šetriť finančné zdroje na prevádzkové prostriedky, ktoré nie sú predmetom ich produktívnej činnosti, bez obmedzenia komfortu práce. Technológia, o ktorej sme donedávna diskutovali len v teoretickej rovine, je v súčasnosti už pripravená a teraz prichádza ďalšia, možno ešte zložitejšia úloha. A to presvedčiť zákazníkov, že cenné dáta dokážeme efektívne preniesť z ich priestorov a serverov do dátových centier, udržiavať ich zabezpečené a vysoko dostupné a poskytovať im ešte kvalitnejšie služby, než na aké boli zvyknutí doteraz.
Slovak Telekom je na túto úlohu pripravený a dokáže ju realizovať prostredníctvom svojich špičkových dátových centier, služieb Cloud computingu a príslušnej podpornej sieťovej infraštruktúry pod neustálym dohľadom kvalifikovaných špecialistov, ktorí tieto technológie prevádzkujú a rozvíjajú.

Tomáš Hogh, Manažér vývoja ICT služieb a riešení, Slovak Telekom

 

VIDEOPREZENTÁCIA

 

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie