Výrobné podniky virtualizujú, ale o cloud záujem nemajú

19. 02. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Slovenských IT manažérov vo výrobe najviac zaujíma bezpečnosť dát a prístupu k nim. Na opačnej strane rebríčka priorít je cloud. Vyplýva to z prieskumu, ktorý prináša zaujímavé zistenia priamo z praxe. Prieskum realizovala spoločnosť DATALAN, slovenský líder v inovatívnych IT riešeniach, v spolupráci so spoločnosťou IBM koncom minulého roka. Prieskum, ktorého sa zúčastnilo 35 významných výrobných a sieťových podnikov, monitoroval stav IT infraštruktúry v oblasti virtualizácie a zálohovania dát, preferované technológie a aktuálne IT priority.

Bezpečnosť dát a prístupov je top prioritou pre 21% IT manažérov, dôležitá však bude aj modernizácia IT infraštruktúry a implementácia riešení zameraných na priamu podporu biznisu. Jednoznačná odpoveď prišla pri identifikácii najčastejšieho problému firiem – je ním nedostatok investícií na rozvoj informačných technológií. Tá trápi takmer polovicu respondentov. Hlavnými oblasťami, ktoré aktuálne stoja centre pozornosti v rámci IT, sú najmä virtualizácia a zálohovanie.

Vyše 63% opýtaných firiem má už virtualizovaných viac než polovicu serverov, v prípade operačných systémov je však úroveň virtualizácie veľmi nízka (6%). Tretina respondentov plánuje investíciu do oblasti virtualizácie v najbližších 2 rokoch. „V súčasnosti je už virtualizácia serverov bežným štandardom, prináša nielen ekonomické pozitíva v podobe lepšieho využívania prostriedkov, ale aj vyššiu pružnosť, funkcionalitu a plynulejší chod biznisu,“ informuje Dalibor Šlosár, riaditeľ divízie Infokomunikácie spoločnosti DATALAN.

Dôležitou súčasťou každodennej prevádzky firiem je aj zálohovanie. Firmy vyžadujú rýchlu a jednoduchú dostupnosť všetkých informácií potrebných k práci, prístup na server s uloženými dátami, a zabezpečené zálohovanie všetkých zdrojov. Výrobné podniky a firmy v sieťovom odvetví preferujú kombinovaný systém zálohovania (41%), zálohovanie na disk, resp. na disk s deduplikáciou využíva zhodne 15% oslovených spoločností. Najčastejšie uvádzaná dátová kapacita bola na úrovni 5 terabajtov, a ďalšiu investíciu do zálohovania a ukladania dát plánuje v dvojročnom horizonte pätina respondentov. „Firmy zaujíma možnosť zálohovania a obnovy bez nutnosti veľkých investícií, v súčasnosti však už môžu využívať nielen efektívne zálohovanie a obnovu dát, ale aj celej prevádzky. Riešenie, poskytované formou softvér ako služba, navyše umožňuje individuálne nastavenie parametrov služby a tým aj ceny podľa aktuálnych požiadaviek,“ dopĺňa Šlosár.

Prekvapivé výsledky priniesol prieskum pri v branži často spomínanom cloude, ktorý v praxi nie je témou dňa. Cloudové riešenia využíva len 9% spoločností, a v najbližšom období ich plánuje zaviesť len 6% opýtaných. Naopak, až 73% respondentov uviedlo, že pre ne cloud nie je významnou prioritou.

Galéria obrázkov

Napísať komentár