Czech Point

08. 11. 2009 | Komentáre čitateľov [1]

Cílem projektu je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa a vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa tak, aby „obíhala data ne občan“. Občan musel v minulosti často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému.

Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Originalita řešení spočívá v jednoduchosti systému. Systém stojí na dvou základních pilířích. Prvním je základní aplikace postavená na formulářovém serveru SW602 pro komunikaci s Informačními systémy veřejné správy, ke které lze prostřednictvím konektorů připojovat další zdroje a druhým je jednotný identitní prostor, zajišťující správu identit uživatelů systému pomocí produktů ze skupiny Novell Identity Managementu.

K přihlášení se do systému stačí běžné kancelářské PC s webovým prohlížečem. Není nutné pořizovat pro pracovní stanice žádný další software. Jediným dodatečným nákladem je pořízení tokenu s komerčním a kvalifikovaným certifikátem, nezbytným pro přihlášení se do systému.

Napísať komentár