Digitálne mesto Centire eFFICE 4 City

08. 11. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Hlavný cieľ projektu bol totožný s cieľom eGovernmentu: uľahčiť a zefektívniť komunikáciu medzi občanmi a verejnou správou prostredníctvom elektronickej komunikácie, t.j. sprístupňovať elektronické služby širokej verejnosti. Ďalším cieľom bolo zabezpečiť plne elektronické spracovanie podaní na strane mestského úradu. Mesto Turčianske Teplice malo záujem zlepšiť komunikáciu MsÚ so svojimi obyvateľmi prostredníctvom elektronického spracovania písomných podaní a tvorby elektronickej spisovej dokumentácie a zároveň aj inovovať služby poskytované prostredníctvom internetu v súlade s moderným trendom.

Digitálne mesto Centire eFFICE 4 City je unikátnou ukážkou prepojenia externej a internej elektronickej komunikácie mesta a občanov/podnikateľov. Mesto Turčianske Teplice sú prvým pozitívnym príkladom pre ďalšie subjekty samosprávy SR ako zefektívniť prácu MsÚ a zároveň zvýšiť spokojnosť občanov/podnikateľov prostredníctvom poskytovania elektronických služieb.

Projekt digitálne mesto je elektronickým riešením komunikácie občana/podnikateľa smerom k mestu (mestskému úradu) a naopak. Umožňuje, aby si občan/podnikateľ vybavil potrebné záležitosti cez internet, z domu, v čase kedy mu to vyhovuje a bez toho, aby musel mestský úrad osobne navštíviť. Digitálne mesto Centire eFFICE 4 City výrazne zjednodušuje a urýchľuje vybavovanie najčastejších úradných úkonov z pohodlia domova 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom internetu. Po prihlásení na stránku a výbere konkrétnej služby nasleduje vyplnenie elektronického formulára a elektronické odoslanie do systému, ktorý ju automaticky pridelí zodpovednej osobe na mestskom úrade. Zamestnanec úradu si požiadavku občana/podnikateľa nájde vo svojom elektronickom systéme a následne ju rovnako elektronicky vybaví.

Občan/podnikateľ môže podať svoju žiadosť v elektronickej podobe formou softvérového riešenia Centire eFFICE 4 City na web stránke mesta www.turciansketeplice.sk alebo v písomnej podobe prostredníctvom Klientského centra. Písomnú žiadosť pracovník Klientského centra prevedie do elektronickej podoby a ďalej je spracovávaná elektronicky, čiže rovnakým spôsobom ako keby bola podaná prostredníctvom internetu. Všetko funguje elektronicky, vybavovanie žiadosti obyvateľa prebieha stále v danom elektronickom systéme, čo znamená, že pracovník MsÚ už nepracuje s papierovou formou. Veľmi dôležité je aj to, že občan/podnikateľ stále v systéme vidí v akom štádiu vybavovania sa daná požiadavka nachádza a ktorý zamestnanec úradu ju má práve na starosti. Projekt digitálne mesto uľahčuje prácu aj pracovníkom na mestskom úrade. Vytvorený systém automaticky generuje výstupné dokumenty, čo zabezpečuje jednotnú vizuálnu podobu a odbúrava potrebu manuálneho duplicitného vypisovania údajov ako sú meno, priezvisko, adresa atď. Znamená to, že systém znižuje administratívnu náročnosť a tiež eliminuje nesprávne zatriedené, uložené alebo zaslané dokumenty.

Napísať komentár