Agregovaná flexibilita

01. 12. 2021 | Komentáre čitateľov [0]

Diskusný panel expertov

Zloženie panelovej diskusie: 

Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej a juhovýchodnej Európy, moderátor panela expertov,

1. Predpoklady na uplatnenie agregovanej flexibility na trhu",  Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep-HDO: "

2. Flexibilita pre riadenie portfólia prostredníctvom agregátora,  Tomáš  Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT - Digitalizácia  účastníkov trhu s elektrinou

3. Čo znamená flexibilita pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy,  Vladislav Jurík, riaditeľ sekcie Regulácia, Stredoslovenská distribučná, a. s. 

4. Porovnanie agregácie z pohľadu kódexov PPS v ČR a SRRichard Kabele, nezávislý konzultant

5. Skúsenosti z projektu DFLEX a potenciál agregovanej flexibility na Slovensku,  Ján Mišovič, riaditeľ, Nano Energies Slovensko

 


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.