Trendy, vízie, najnovšie bezpečnostné hrozby

10. 11. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

V poradí štvrtý ročník konferencie Judgment Day bol zameraný na trendy, vízie, najnovšie bezpečnostné hrozby, správanie používateľov a taktiky cyber kriminality. TEMPEST spolu s partnermi ukázal v reálnom prostredí rôzne spôsoby úniku informácií a predstavil nástroje a postupy na ich ochranu. Na konferencii vystúpili prednášatelia z IBM, McAfee, SafeNet, Symantec, Tripwire a TEMPEST-u. Kľúčovou osobnosťou, ktorá odštartovala blok prednášok, bol Ofer Valencio Akerman.


“It is no fun anymore, it is about money.” To bola nosná myšlienka, ktorá odznela v slovách Ofera Akermana. Ohrozenia a prieniky do informačných systémov už dávno nie sú motivované snahou niečo si dokázať, byť cool, ale sú snahou o maximálny profit. Cyber kriminalita sa dnes dostáva do rúk organizovaných skupín, ktorých cieľom je zarobiť peniaze finančnými podvodmi, priemyselnou špionážou alebo vydieraním. „Ochrana pred hrozbami spočíva v poznaní svojho biznisu a v poznaní a eliminácii rizík, ktoré ho ohrozujú. Rozhodnutia musia prichádzať z manažmentov firiem, nielen od IT a security špecialistov. Definujte a prehodnocujte riziká, prijímajte konkrétne opatrenia nielen na úrovni technológií, ale aj na úrovni procesov a správania sa používateľov,“ to je odkaz Ofera Akermana.

„Judgment Day ukazuje, že pohľad na informačnú bezpečnosť sa v čase výrazne mení. Na prvom ročníku pred štyrmi rokmi sme sa venovali hackingu. Dnes spolu s našimi partnermi prezentujeme zákazníkom posun k prevencii, k procesnému a psychologickému pohľadu na informačnú bezpečnosť, či posun k vynucovaniu ochrany osôb a majetku. Je pomerne jednoduché zabrániť úniku informácií, ak sa o ne uchádza neautorizovaný subjekt. Predstavte si, čo všetko môže nastať, ak je osoba oprávnená pristupovať k dátam motivovaná ich odcudziť. Ak je oprávnený zamestnanec pod tlakom alebo je vydieraný, môže spôsobiť škody ohrozujúce existenciu vašej organizácie,“ vraví Peter Krásny, generálny riaditeľ TEMPEST-u.

 

Ofer Valencio Akerman má viac než desaťročné praktické skúsenosti s prevenciou počítačovej kriminality a je jedným z medzinárodne uznávaných softvérových architektov v oblasti bezpečnosti a integrity dát. Výsledné riešenia navrhnuté Akermanom sa v súčasnej dobe využívajú od Stredného východu po Áziu. Mnohé z nich v súčasnosti využívajú Izraelské obranné sily pri útoku aj obrane proti kyberterorizmu. Tie isté riešenia skúmajú agenti z USA a iných krajín, ktorí sa podrobujú protiteroristickému výcviku v Izraeli. Akerman sa stal uznávaným špičkovým odborníkom počítačovej bezpečnosti a poskytuje konzultácie v oblasti problematiky národnej obrany týkajúce sa rôznych organizácií a rezortov v Japonsku, Nemecku, New Yorku, Londýne a Latinskej Amerike. Témami, ktorými sa Akerman od zadávateľov – národov a medzinárodných korporácií – zaoberá, sú hlavne počítačová kriminalita a analýzy prediktívneho správania. Akerman je držiteľom magisterského titulu v odbore vojenskej stratégie a poskytuje medzinárodné školenia v oblasti cyber bezpečnosti, obchodnej inteligencie a preventívnych spravodajských techník v popredných inštitúciách.


Napísať komentár