Cloud computing a zmluvný rámec dodávky nového typu služby

06. 12. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

Prezentácia sa zaoberá právnymi aspektmi nových obchodných modelov v oblasti IT služieb, akými sú najmä Cloud Computing a virtualizácia.

Prednáška oboznamuje účastníkov s otázkami, ktoré by v žiadnej zmluve na tento typ služieb nemali zostať nezodpovedané, ako aj s ustanoveniami, slúžiacimi na zabezpečenie potrieb poskytovateľov i zákazníkov. Rovnako poukazuje na výhody týchto modelov, založených na flexibilite zmien v nastavení služieb či možnosti nastavovať si služby v režimu online pri súčasnom zachovaní právnej istoty účastníkov a súladu skutočného stavu so stavom zmluvným.

JUDr. Tomaš Nielsen, advokát, advokátska kancelária NIELSEN

PDF

WEBINAR


Napísať komentár
Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie