Cloud computing a zmluvný rámec dodávky nového typu služby

06. 12. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

Prezentácia sa zaoberá právnymi aspektmi nových obchodných modelov v oblasti IT služieb, akými sú najmä Cloud Computing a virtualizácia.

Prednáška oboznamuje účastníkov s otázkami, ktoré by v žiadnej zmluve na tento typ služieb nemali zostať nezodpovedané, ako aj s ustanoveniami, slúžiacimi na zabezpečenie potrieb poskytovateľov i zákazníkov. Rovnako poukazuje na výhody týchto modelov, založených na flexibilite zmien v nastavení služieb či možnosti nastavovať si služby v režimu online pri súčasnom zachovaní právnej istoty účastníkov a súladu skutočného stavu so stavom zmluvným.

JUDr. Tomaš Nielsen, advokát, advokátska kancelária NIELSEN

PDF

WEBINAR


Napísať komentár
Digitálny svet a právne aspekty jeho fungovania

  • Efektívne vymáhanie práv
  • Ochrana súkromia v digitálnom svete
  • IT zmluvy

Bratislava, 24.9.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť