Cloud computing – reinkarnácia gridu, alebo nová paradigma?

12. 01. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

V dnešnom globálnom a dynamicky sa rozvíjajúcom ekosystéme je schopnosť spoločnosti reagovať na meniace sa podmienky dôležitejšia ako kedykoľvek v minulosti.

Informácie sa stali hlavnými aktívami väčšiny podnikov a spoločností. Trhový imperatív velí byť agilný, schopný spolupracovať a rýchlo reagovať na meniace sa podmienky. To vedie k zvýšenému záujmu o ďalšiu generáciu podnikových služieb poskytovaných cez internet, využívajúc tzv. „cloud computing“, prípadne „cloud services“

ČO JE TO „CLOUD COMPUTING“?

Okolo dnešného chápania pojmu „cloud computing“ je príliš veľa šumu, nejasností a nedorozumení. Čo to teda presne je? Niektorí hovoria, že je to reinkarnácia tzv. „grid computingu“, iní veria, že to je virtualizácia IT a iní zasa spájajú „cloud computing“ s pojmami ako „Platform-as-a-Service (PaaS)“, „Infrastructure-as-a-Service (IaaS)“ alebo „Software-as-a-Service (SaaS)“. Na všetkých týchto definíciách je kúsok pravdy. Aby to bolo ešte trošku komplikovanejšie, definícia „cloud computing“ nie je perzistentná a môže sa s časom vyvíjať a meniť.
Definícií existuje niekoľko, ale vo všeobecnosti je možné „Cloud computing“ chápať ako využívanie masívne škálovaných a virtuálne poskladaných IT zdrojov, ktoré sú užívateľovi sprístupnené prostredníctvom internetu na jeho požiadanie (on demand), A to buď okamžite, alebo takmer okamžite (near real-time), pričom úhrada sa realizuje iba za využité zdroje a služby (pay-per-use) a kapacitu zdieľa niekoľko zákazníkov.

Alternatívna definícia od Gartner group hovorí, že „cloud computing“ je štýl „computingu“, kde sa masívne škálovateľné a elastické IT zdroje poskytujú ako služba externému užívateľovi s využitím internetových technológií. Kde všade môže „Cloud computing“ predstavovať prínos pre podniky a spoločnosti? Určite vo viacerých oblastiach.

Napísať komentár