Dátové centrum Perpetuus

03. 06. 2010 | Komentáre čitateľov [1]

Spoločnosť CNC, a.s. popredný slovenský systémový integrátor otvorila prednedávnom najmodernejšie dátové centrum Perpetuus v Slovenskej republike. Dátové centrum Perpetuus je umiestnené v Bratislave v Devínskej Novej Vsi, mimo záplavovú zónu, mimo náletový kužeľ letiska, mimo chemickú výrobu alebo nebezpečné chemické sklady, mimo centra Bratislavy. Tento vydarený a ojedinelý projekt v slovenských pomeroch si získava pozornosť už aj za hranicami SR v okolitých krajinách. S postupným spúšťaním služieb dátového centra Perpetuus vznikne aj niekoľko nových pracovných pozícií. Veľkosť dátových sál je cez 1000 m2 komerčnej plochy, čo je pre predstavu 500 stojanových skríň.

Dátové centrum Perpetuus je podľa metodiky The Uptime Institute postavené v Tier III štandarde s redundanciou systémov N+1. Klientami dátového centra Perpetuus by mali byť spoločnosti, ktoré požadujú garantované a stabilné prostredie pre svoju IT infraštruktúru so zabezpečením nepretržitého elektrického napájania technológií. Spoločnosti, ktoré uvažujú o možnosti umiestniť si svoju infraštruktúru mimo svoju prevádzku a zveriť jej správu špecialistom. Spoločnosti, ktoré chcú konsolidovať, zefektívniť a v nemalej miere redukovať celkové náklady na svoju prevádzku.

Čo v dátovom centre môžte očakávať, čo môžte získať:

• biznis neutrálny bod
• škálujete si infraštruktúru podľa potrieb
• zabezpečujete si možnosť kapacitného rastu bez výpadku dodávky služieb
• optimalizujete potrebný priestor pre IT systémy
• zabezpečujete si energetickú efektívnosť
• poisťujete sa nepretržitou prevádzkou – redundancia prvkov prostredia
• disponujete konektivitou s garantovanými parametrami a potrebnou kapacitou
• ste flexibilní – jednoduché rekonfigurovanie podľa požiadaviek aplikácií
• zabezpečujete si optimálne nárast výkonových požiadaviek na príkon elektrickej energie a chladenia
• disponujete IT prostredím, ktoré je bez výpadkov a je plne automatizované
• zlepšujete si celkové využívanie svojich zdrojov a majetku
• centralizujete management zdrojov – eliminujete množstvo zásahov administrátorov
• zabezpečujete reštarty produkčných zariadení bez zdržaní a porúch systémov
• v záložnej lokalite sa nevyskytujú tie isté hrozby z primárnej lokality, ktoré sa práve eliminujú záložnou lokalitou
• bezpečnostné funkcie sú zabudované namiesto toho, aby boli dodatočne riešené
• znižujete zložitosť IT systémov a znižujete výrazne celkové prevádzkové náklady na IT
• môžete sa pokojne sústrediť na svoj vlastný biznis a dosahovanie svojich podnikateľských cieľov
• maximálne efektívne konsolidujete technológie a lokality a reálne redukujete svoje náklady

Klasifikácia

Vieme, že správa mission critical systémov si vyžaduje absolútnu dôveru. Dátové centrum Perpetuus je preto dizajnované a prevádzkované tak, aby zabezpečilo najvyššiu úroveň súčasných priemyselných štandardov a potrebných služieb. Spoľahlivosť, dostupnosť, redundancia, škálovateľnosť, odolnosť, bezpečné, chránené a stabilné prostredie sú hlavné atribúty potrebné pre podnikanie.

Klasifikácia prostredia: TIER III štandard

Redundancia systémov: N + 1 (UPS, batérie, motorgenerátory, distribúcia napájania, chladenie, bezpečnosť, kritické systémy)

Dostupnosť dátového centra: 99,98% – ročná báza

Chladenie: vodné. Distribúcia studeného vzduchu pod zdvojenou podlahou. Architektúra systému studených a teplých uličiek pre optimálne chladenie.

Stabilná teplota: 22 ˚C – 24 ˚C

Relatívna vlhkosť: 44 % – 55 %

Telekomunikačná infraštruktúra: pripojenie cez tri nezávislé optické trasy, z toho dve vlastné optické trasy končiace v SIX, SITEL. Národná konektivita do Internetu – 1 Gbps do SIX. Medzinárodná konektivita do Internetu – zabezpečená dynamicky cez telekomunikačného operátora SWAN, a.s. 10 Gbps ring DC PERPETUUS, SIX a Sitel, s možnosťou prenájmu kapacity, a prenájmu optických vláken.

Požiarna bezpečnosť: stabilné hasiace zariadenie, elektrická požiarna signalizácia, protipožiarne dvere, protipožiarne uzávery a klapky, systém detekcie dymu a vody.

Fyzická bezpečnosť:strážna služba 24 × 7 × 365, bezpečnostné dvere, systém kontroly vstupu, detekcia pohybu, priemyselná televízia, monitoring 24 × 7 × 365

Systém zdvojenej podlahy:dimenzovaná na vysokú nosnosť a záťaž antistatická

Napájanie a záloha: vlastná transformátorová stanica, dve nezávislé VN pripojenia, UPS, batérie, motorgenerátory – v konfigurácii N + 1 zabezpečujúcej nepretržité napájanie

Palivové hospodárstvo zásobník s PHM – on site, 11 hodín prevádzky

Popis lokality

Dátové centrum Perpetuus sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Devínska Nová Ves, na Istrijskej ulici č. 26. Budova dátového centra Perpetuus je samostatne stojaca, v kľudnej časti mesta, s dostatočným odstupom od okolitej zástavby, cestných komunikácii alebo hlavných dopravných uzlov. V blízkosti budovy sa nenachádzajú prevádzky, ktoré ohrozujú dátové centrum, ako sú nebezpečné chemické sklady, priemyselné podniky, ani iné rizikové faktory. Dátové centrum je mimo záplavovej zóny a neleží v náletovom kuželi letiska. K budove je možný prístup nákladných vozidiel pre obslužné transportné činnosti. Parkovanie osobných vozidiel klientov je bezproblémové. Sme vlastníkom budovy. V objekte je výhradne prevádzka dátového centra.

Kolokačné riešenia

Perpetuus poskytuje kolokačné služby dátového centra. Ponúka kompletnú radu kolokačných činností obsahujúce prenájom rackov, prenájom technologickej plochy, nezávislé vysokorýchlostné sieťové pripojenia a široké spektrum služieb špecialistov.

Prenájom uzamykateľných rackov
Perpetuus ponúka kolokáciu rackov vo vysoko bezpečnom prostredí, kde je garantované stabiliné prostredie s dostatočným a redundantným napájaním. Prenájom rackov v rôznych variantách je optimálnym riešením pre inštalácie serverov, sieťových zariadení a dátových úložišť v potrebnom počte.

Prenájom technologickej plochy
Perpetuus ponúka možnosť prenájmu technologickej plochy a potrebných služieb presne podľa špecifikácie zákazníka. Samozrejmosťou sú technické a projekčné služby, ktoré môžete využiť pri najvhodnejšom návrhu dizajnu technologického priestoru. Ideálne pre klientov, ktorí potrebujú viac rackov, plochu pre svoju infraštruktúru a garantujú predpokladané využitie priestoru na dlhšiu dobu.

Vysokokapacitné pripojenie
Perpetuus poskytuje ultra vysokorýchlostné sieťové pripojenie s priamou konektivitou do internetu. Je možné realizovať interné prepojenie rackov v rámci dátového centra Perpetuus. Všetky prepojenia sú realizované pomocou optických káblov. Racky vedľa seba susediace je možné prepojiť aj metalickými káblami cez žlaby nad stojanovými skriňami.

Zálohované napájanie
Perpetuus ponúka možnosť redundantného napájania rackov cez samostatnú napájaciu vetvu a istič. Redundatné napájanie poskytuje dodávku elektrickej energie do racku pre servre v prípade výpadku napájania prvej vetvy. Je optimálne a ideálne pre High Availability riešenia.

24 × 7 × 365 prístup a bezpečnosť
Perpetuus poskytuje 24 × 7 × 365 online aj osobný prístup k rackom so širokou možnosťou služieb pre monitoring, grafy, reboot a mnoho ďalších s dôrazom na fyzickú on-site aj on-line bezpečnosť. SLA garantuje vysokú kvalitu kolokačných služieb a IP konektivitu za bezkonkurenčnú cenu.

Remote Hands and Eyes
Služba Remote Hands and Eyes sa poskytuje každému klientovi, ktorý má prenajaté racky s dostupnosťou služby 24 × 7. Certifikovaní špecialisti môžu pristupovať k zariadeniam okamžite. Centrum minimalizuje náklady za technickú návštevu v kritických situáciach, keď rýchlosť odozvy je pre zákazníka mimoriadne dôležitá. Takisto zákazník má možnosť zakúpiť si špecifické rutinné služby a úlohy.

Rozšírené služby technickej podpory
So službou Remote Hands and Eyes dostáva zákazník základný on-site servis a podporu prvej úrovne. Perpetuus ponúka flexibilitu a dopĺňa rozšírené služby podľa špecifickej potreby. Kolokačné rozšírené služby obsahujú balíky: monitoring, bezpečnosť a administráciu kolokovaných zariadení. Rozšírené služby vytvárajú optimálny management plán pre business, znižovaním operačných nákladov a zvyšovaním bezpečnosti a dostupnosti kolokovaného prostredia.

Profesionálne služby
Perpetuus má skúsený tím certifikovaných inžinierov, ktorí pomôžu s špecifickým projektom, požiadavkami alebo riešením problémov kolkovanej infraštruktúry. Služba môže byť platená na hodinovej báze alebo servisným kontraktom nastaveným podľa individuálnych požiadaviek a parametrov.

Managed services
Perpetruus ponúka celý rad vlastných riadených služieb, vrátane monitorovania, riadenia, správy, bezpečnosti, zavádzania a rozširovania služieb. Vzhľadom na široké spektrum a charakter týchto služieb, bližšie informácie poskytne obchodné oddelenie.

Podpora
Perpetuus ponúka 24×7×365 zálohovaný monitoring serverov a tiež sieťovej infraštruktúry z dohľadového centra. NOC ( network operations centre ) má vždy dostupnú cisco certifikovanú technickú podporu pre riešenie akéhokoľvek problému na sieti. Perpetuus NOC kombinuje monitoring s eskalačnými procedúrami na vysokej úrovni pre bezpečnosť, spoľahlivosť, výkonnosť a dostupnosť systémov.
Centrum je schopné plne monitorovať všetky dôležité zdroje, procesy a služby.

Škálovateľnosť a realizácia
Kapacitné obmedzenia môžu byť veľmi problematické pre nové projekty. Centrum disponuje skúsenosťami a technológiami pre potrebné, rýchle poskytovanie a zavedenie nákladovo efektívnej infraštruktúry a služby na základe vašich individuálnych požiadaviek.

CNC

Dátové centrum PERPETUUS

Galéria obrázkov


Napísať komentár
Komentáre čitateľov

  • Zaujímajú ma náklady na vybudovanie komplexného DC Perpetuus. Tiež náklady na dlhodobé archivovanie napr. 1 TB. Koľko by predstavovali napr. náklady na ročné archivovanie ca 100 TB resp. 1 PB

    Pridané 08. 04. 2010 | Dušan Katuščák

Energetická kríza ako výzva – vývoj, trendy, riešenia
Hybridná (prezenčná & online) konferencia
3. mája 2023, Bratislava