Kybernetická bezpečnosť a cloudové služby

01. 12. 2021 | Komentáre čitateľov [0]

Organizácie by podľa predpovedí mali v blízkej budúcnosti prejsť na model zvaný “digital first, remote first”( „predovšetkým digitálne, predovšetkým na diaľku“). Činnosť postavená na IT službách a vzdialenom pripojení by sa mala stať štandardným spôsobom výkonu činností. Mnoho podnikov vďaka pandémii v skrátenom čase prešlo na cloudovo orientovanú infraštruktúru.

Na využití cloud computingu spočíva aj veľká časť súčasných služieb vo verejnej správe. Tento prístup nepochybne prináša  úsporu času pre inštitúcie vernej správy, ktoré sa môžu  sústreďovať na  kľúčové a vecné procesy v rámci svojej kompetencie.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pred časom vydalo metodické usmernenie k procesu certifikácie a zápisu cloudovej služby do katalógu služieb vládneho cloudu. Toto metodické usmernenie popisuje  proces klasifikácie, hodnotenia, registrácie, zaradenia do katalógu služieb vládneho cloudu. Súčasne Európska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť finalizuje certifikačnú schému pre posudzovanie cloudových služieb.

Metodika posúdenia a ohodnotenia cloudových služieb nezávislou a spôsobilou osobou, certifikácia cloudových služieb, proces zaradenia cloudovej služby do katalógu, požiadavky na bezpečnostné opatrenia pre cloudové služby a v neposlednom rade pravidlá pre obstaranie bezpečných cloudových služieb sú predmetom nastávajúcej virtuálnej konferencie Kybernetická bezpečnosť a cloudové služby. 

 

Prezentácie:

 

PRÁVNE POŽIADAVKY NA CLOUD, V KONTEXTE KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
Ivan Makatura, generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

 

Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť IT riešení v metodických usmerneniach
Juraj Pankuch, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 

Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť IT riešení v procesoch verejného obstarávania
Ivan Holič, Úrad pre  verejné obstarávanie SR

 

Akreditácia certifikačných orgánov pre oblasť systémov manažérstva informačnej bezpečnosti a certifikácia systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001 s aplikáciou ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018 podľa pravidiel SNAS
Juraj Randus, Slovenská národná akreditačná služba

 

Bezpečný cloud - ako na to..
Petr Leština, IBM Watson & Cloud Platform Sales Leader

 

Ochranné mechanizmy a procedúry pre bezpečnú prevádzku cloudu
Viktor Němec, Sales Consulting Manager, Oracle Česká republika

 

Panelová diskusia Kybernetická bezpečnosť a cloud


Záznam konferencie na:

https://konferencie.efocus.sk/prednaska/kyberneticka-bezpecnost-acloud/zaznam-z-konferencie-kyberneticka-bezpecnost-a-cloud#webcast


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.