Multimediálny záznam z konferencie eFOCUS: Virtualizácia - Cloud computing - Dátové centrá

30. 04. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Vyše 230 popredných IT manažérov sa v marci t.r. zúčastnilo na konferencii eFOCUS o najnovších trendoch v oblasti virtualizácie, cloud computingu a dátových centier. Podujatie ich priblížilo formou odborných prednášok, prípadových štúdii a panelových diskusií. Lídri IT trhu na Slovensku a ich zákazníci ukázali reálne skúsenosti zefektívňovania IT prevádzky formou virtualizácie, prezentovali novú paradigmu IT služieb – cloud computing – logické pokračovanie konsolidácie IT infraštruktúry – ako aj zásad budovania a prevádzky dátových centier na Slovensku.

Multimediálny webcastový záznam a pdf prezentácie z konferencie eFOCUS: IT stratégia 2010. Virtualizácia * Cloud computing * Dátové centrá – tri kľúčové cesty optimalizácie IT nákladov.

Obsah prístupný iba pre registrovaných čitateľov eFocus. Ak nie ste ešte zaregistrovaný, urobte to tak kliknutím na link REGISTRÁCIA

 

webcast a pdf

 

FOTOREPORTÁŽ Z KONFERENCIE.

 

Keynote: Znižovanie nákladov prostredníctvom virtualizácie a cloud computingu

9.10 – 9.30 V súvislosti so súčasnými ekonomickými procesmi ponúka virtualizácia niektoré zaujímavé možnosti pre podnikový manažment, ktorý chce znižovať náklady, zvyšovať ovládateľnosť a zlepšovať celkovú účinnosť IT. Cloud computing primárne zahŕňa outsourcing počítačovej kapacity prostredníctvom služieb tretej strany cez internet. Pomôže znížiť náklady na energiu, pamäť, hardvér, personál a nehnuteľnosti.

Lukáš Neduchal, Senior manager Technology & Security Risk Services, Ernst &Young; Slovensko

 

I. sekcia CLOUD COMPUTING: TRENDY A STRATÉGIE
9.30 – 9.50 Cloud computing – nový typ služby. Pripravme sa naň.

Prezentácia približuje aspekty využitia princípov cloud computingu pri podpore biznis cieľov zo strany IT služieb. Má cloud computing šancu uspieť v praktickom biznise, alebo je to skôr kvalitne marketingovo podchytený mýtus – aká je realita dnes? Aké sú poznatky, špecifiká a problémové oblasti, na čo by sme mali byť pripravení predtým, než začneme seriózne zvažovať možnosti využívania, alebo poskytovania služieb založených na koncepcii cloud computingu. Niekoľko praktických rád ako strategicky pristúpiť k transformácii a zavádzaniu cloud based služieb.

Miroslav Molnár, Lead Solution Consultant, HP Slovakia

WEBCAST

PDF

 

9.50 – 10.05 Perspektivy využitia Cloud Computingu s pomocou IBM technológií

Model dodávania IT služieb pre rôzne odvetvia s využitím cloud computingu optimalizuje využívanie technológií a snaží sa znížiť náklady a komplexnosť IT prostredia. Budovanie a transfromácia IT prostredia na báze referenčnej architektúry a využitie IBM softvérových riešení pre budovanie a nasadzovanie cloud služieb. Kritéria pre rozhodovanie o vhodnosti cloud riešení a prvé skúsenosti zázkazníkov s budovaním prostredia na báze cloud computingu.

Miroslav Petrek, Technical Sales team Leader, IBM Slovensko

WEBCAST

PDF

 

10.05- 10.20 Azure Services Platform – platforma pre Cloud Computing

Kohézna a konzistentná platforma poskytujúca služby pre nasadenie a beh škálovateľných aplikácií v cloude.

Juraj Šitina , riaditeľ oddelenia podpory vývojárov, Microsoft Slovakia

WEBCAST

PDF

 

10.20 – 10.35 Prípadová štúdia: e-business v oblakoch

Prezentácia konceptu a riešenia niektorých problémov systému elektronického obchodu vybudovaného v prostredí Amazon EC2.

Richard Holly, riaditeľ softvérového oddelenia, InterWay

WEBCAST

PDF

 

Panelová diskusia I
10.35 – 11.15 *Je cloud skutočne novým typom služieb “za menej viac*”?

Martin Kubala, generálny riaditeľ HP Slovakia
Peter Čerešník, generálny riaditeľ Microsoft Slovakia
Róbert Sándor, IBM Global Technology Services Country Leader

Moderátor panelu: Tomáš Daniška, Senior CSE/BDM, Soitron

WEBCAST

 

11.15 – 11.30 Prestávka

II. sekcia DÁTOVÉ CENTRÁ – výstavba, prevádzka a manažment
11.30 – 11.50 Dátové centrá – globálne trendy a ich realita na Slovensku

Dátové centrum ako srdce IT prostredia musí byť pripravené pre budúcnosť. Či už sa jedná o potrebu upgrade existujúceho IT prostredia alebo návrh a vybudovanie nového, plánovanie a realizácia sú kľúčom k minimalizácii rizika a nákladov. Služby spojené s návrhom a realizáciou musia byť nastavené tak, aby pomohli vybudovať stabilné, bezpečné, energeticky efektívne dátové centrum s vysokou dostupnosťou. V prípade výstavby dátových centier nezabúdajme na posúdenie spoľahlivosti, možnosti ďaľšieho rastu, dostupnosti plochy, el. energie a chladenia.

Marián Hauskrecht, špecialista pre oblasť dátových centier, IBM Slovensko

WEBCAST

PDF

 

11.50 – 12.10 Zelené dátové centrá a virtualizácia

Virtualizácia je globálny trend, dátové centrá hit sezóny. Pozrieme sa na úskalia, ktoré so sebou tieto témy prinášajú.

Peter Trajlinek, vedúci úseku Systems Services, Siemens

WEBCAST

PDF

 

12.10 – 13.00 OBED

13.00 – 13.15 Prípadová štúdia: Optimalizácia webových služieb poskytovaných spoločnosťou AZET.sk

Prípadová štúdia sa zameria na riešenie vysokej dostupnosti, akcelerácie a zabezpečenia webových služieb, ktoré poskytuje aktuálne najväčší slovensky internetový portál AZET.sk

Jakub Šumpich, Sales Manager CZ&SK;, F5 Networks

WEBCAST

PDF

 

13.15 – 13.30 Prípadová štúdia: Practical design of a modern data centre

I describe the development of a generic data centre design for HP’s own use, which will have a PUE of 1.2. I then go on to describe how ideas from this design were adapted to suit a new data centre design for a client who already had Planning permission, and therefore required a solution for a building whose outline was already fixed.

Jeff Brindle, Technical Director, Critical Facilities Services, HP EMEA

WEBCAST

PDF

 

Panelová diskusia II
13.30 – 14.00 Ako budovať a prevádzkovať dátové centrá – nové výzvy i riziká

Peter Trajlínek, vedúci úseku Systems Services, Siemens
Pavol Antalik, Ministerstvo kultúry SR
Ján Mihalik, Data Center konzultant a projektový manažér

Vedúci panelu: Tomáš Osuský, Ernst&Young;

WEBCAST

 

III. sekcia VIRTUALIZÁCIA – ako ďalej…
14.00 – 14.20 IT v oblakoch, kde hľadať realitu virtualizácie?

Manžérom IT prináša virtualizácia principiálne nové možnosti ako riadiť IT, budovať a/alebo transformovať IS do najlepšej zhody s poslaním ich firmy. Poskytnúť svojej organizácii viac za menej a nastaviť stratégiu rozvoja správnym smerom – to sú kľúčové úlohy CIO v dnešnej dobe. Prezentácia prináša holistický pohľad na možnosti virtualizácie. Zaoberá sa otázkou, aký správny \“virtualizačný mix\” technológií a služieb vybrať tak, aby boli koncoví používatelia produktívnejší, IT flexibilnejšie, firma konkurencieschopniejšia, so zámerom
znížených nákladoch na informatiku.

Peter Krošlák, Senior Product Manager, PosAm

WEBCAST

PDF

 

14.20 – 14.40 Využitie virtualizačných technológií v prostredí dátových centier

Virtualizácia serverov, sieťovej infraštruktúry a SAN zdrojov je v prostredí moderných dátových centier horúcou témou sľubujúcou efektívnejšie využívanie zdrojov, redukciu energetickej spotreby, redukciu nárokov na priestor a chladenie. Využitie virtualizačných technológii prináša reálne a dobre viditeľné výsledky pri redukcii ako investičných, tak aj prevádzkových nákladov a je preto logické, že tieto technológie upútavajú pozornosť návrhárov i prevádzkovateľov dátových centier. V prednáške sa zameriame na predstavenie riešení určených pre infraštruktúru virtualizovaných serverov a predstavíme technológiu Unified Computing spolu s náčrtom možností jej využitia.

Marián Klas, systémový inžinier, Cisco Systems Slovakia

WEBCAST

PDF

 

14.40 – 14.55 Prestávka

14.55 – 15.10 Prípadová štúdia: Virtualizácia v UnicreditBank

Od začiatkov virtualizácie v UniBanke v roku 2005 po súčasný stav v UniCreditbank.
Popis virtuálneho prostredia a infraštruktúry. Využitie virtualizácie v praxi v bankovom sektore. Skúsenosti a ďalšie plány s virtualizáciou do budúcnosti.

Dušan Bartoš, UniCredit Bank Slovakia

WEBCAST

PDF

 

15.10 – 15.25 Prípadová štúdia: Virtualizácia – skúsenosti a výzvy po roku ostrej prevádzky vo VSE Košice

Prezentácia skúsenosti z prechodu prevádzky IT systémov z dedikovaných na virtuálne servery. Stručné zhodnotenie naplnenia očakávaní, uvedenie pozitív a negatív z ekonomického a technického pohľadu. Výzvy do budúcnosti v prevádzke IT systémov v prostredí VSE.

Pavol Dzurňak, VSE IT služby

WEBCAST

PDF

 

15.25 – 15.40 Prípadová štúdia: Virtualizácia Windows platformy v DC Slovak Telekom

Ide o o jeden z kľúčových projektov programu IT Platform consolidation v podmienkach DC Slovak Telekom (ďalej ST), ktorý je ostro sledovaný manažmentom ST a reportovaný do materskej firmy Deutche Telekom. Sleduje splnenie niekoľkých úsporných opatrení, medzi ktoré patrí úspora elektrickej energie pre napájanie a chladenie, úspora nákladov na supportných zmluvách, zjednodušenú spravu systémov, skrátenie prípravy prostredia pre nové systémy a lepšie podmienky pre disaster recovery.

Gejza Tomko, vedúci odboru prevádzky služieb IT infraštruktúry Slovak Telekom

WEBCAST

PDF

 

15.55 – 16.45 Prípadová štúdia: Virtualizácia desktopov

Virtualizácia sa v súčasnosti stala kľúčovým riešením a technológiou, ktorá má za úlohu vyriešiť tri základné problémy IT: 1) zredukovať náklady, 2) zjednodušiť komplexný management riadenia IT, 3) flexibilne zjednodušiť procesné zmeny. Poďme sa pozrieť ako to vyzerá v realite – príklad implementácie Virtual Desktop Infrastructure.

Andrej Aleksiev, Account Manager, S&T Slovakia

WEBCAST

PDF

 

Panelová diskusia III
15.55 – 16.45 Virtualizácia – kde končia nové príležitosti?

Oto Malý , Slovak Telekom
Roman Janovič, Cisco Systems Slovakia
Ján Paulech, Microsoft Slovakia
Ján Kvinta, VMware

Vedúci panelu: Juraj Fiľak, Slovenská Grafia

 

Napísať komentár
Energetická kríza ako výzva – vývoj, trendy, riešenia
Hybridná (prezenčná & online) konferencia
3. mája 2023, Bratislava