Optimalizované Datacentrum

12. 01. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Organizácie všetkých typov a veľkostí sa dnes viac ako kedykoľvek predtým zameriavajú na šetrenie nákladov a maximalizáciu návratnosti z jestvujúcich rozpočtov.

Tlaky na znižovanie nákladov sa prirodzene prenášajú na IT oddelenia, napriek tomu, že vrcholový manažment súčasne hľadá nové obchodné scenáre, presaditeľné na trhu a ktorých implementáciu musí umožniť to isté IT. Firemné datacentrá (ďalej DC) sa tak dostávajú do centra pozornosti a ich optimalizácia je cestou k efektívnejšiemu a spoľahlivejšiemu poskytovaniu kritických služieb a rýchlejším reakciám na trhové zmeny.

Microsoft identifikoval skupinu projektov pre optimalizáciu DC – modernizácia serverov, vylepšená správa DC, konsolidácia serverov pomocou virtualizácie, modernizácia pobočkovej infraštruktúry, zabezpečenie a správa systémov pre mail a efektívnu spoluprácu, využitie HPC (High Performance Computing) a migrácia z Unix prostredia.
Modernizácia serverov – s príchodom Windows Server 2008 R2 majú organizácie k dispozícii celú paletu nových možností znižovania nákladov (na energie, správu, bezpečnosť, dostupnosť). Je predovšetkým na nich, ako dokážu tieto benefity aplikovať na celú serverovú DC infraštruktúru a vyťažiť z nej maximum.

DC manažment – využitie osvedčených praktík pre automatizáciu, virtualizáciu a integrovanú správu predstavuje možnosť ušetriť každoročne tisíce eur v prevádzkových nákladoch. Integrovaná rodina produktov Microsoft System Center bola vyvinutá práve s týmto cieľom.

Virtualizácia serverov – tu ponúka Microsoft široké spektrum technológií, ktoré umožňuje organizáciám dynamicky prideľovať serverové zdroje, nasadzovať aplikácie, zvyšovať kontinuitu prevádzky počas plánovaného či neplánovaného výpadku a optimálne využívať jestvujúce IT zdroje.

Napísať komentár