Prevádzka dátových centier - o efektívnosť ide až v prvom rade

12. 08. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Trendy, stratégie a postupy pri prevádzkovaní dátových centier

Prezentácia obsahuje tieto témy:

 • Zadefinovanie pojmov, terminológia
 • Definovanie SLA
 • Úloha prevádzkovateľa DC
 • Profylaktika
 • Docielenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky
 • Monitoring
 • Riadenie zmien v DC
 • Riadenie kritických situácií, risk manažment
 • Plánovanie budúceho rozvoja
 • Porovnanie prevádzkových nákladov green a štandardných DC

Karol Hederling, STRABAG Proprety and Facility Services

WEBCAST

PDF

Napísať komentár




Digitálny svet a právne aspekty jeho fungovania

 • Efektívne vymáhanie práv
 • Ochrana súkromia v digitálnom svete
 • IT zmluvy

Bratislava, 24.9.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

 • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
 • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť