Prevádzka dátových centier - o efektívnosť ide až v prvom rade

12. 08. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Trendy, stratégie a postupy pri prevádzkovaní dátových centier

Prezentácia obsahuje tieto témy:

 • Zadefinovanie pojmov, terminológia
 • Definovanie SLA
 • Úloha prevádzkovateľa DC
 • Profylaktika
 • Docielenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky
 • Monitoring
 • Riadenie zmien v DC
 • Riadenie kritických situácií, risk manažment
 • Plánovanie budúceho rozvoja
 • Porovnanie prevádzkových nákladov green a štandardných DC

Karol Hederling, STRABAG Proprety and Facility Services

WEBCAST

PDF

Napísať komentár
Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

 • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
 • Learning Management System
 • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
 • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie