Prevádzka dátových centier - o efektívnosť ide až v prvom rade

12. 08. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Trendy, stratégie a postupy pri prevádzkovaní dátových centier

Prezentácia obsahuje tieto témy:

 • Zadefinovanie pojmov, terminológia
 • Definovanie SLA
 • Úloha prevádzkovateľa DC
 • Profylaktika
 • Docielenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky
 • Monitoring
 • Riadenie zmien v DC
 • Riadenie kritických situácií, risk manažment
 • Plánovanie budúceho rozvoja
 • Porovnanie prevádzkových nákladov green a štandardných DC

Karol Hederling, STRABAG Proprety and Facility Services

WEBCAST

PDF

Napísať komentár
IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

 • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
 • Zmluvy a zmluvné vzťahy v