Prevádzka dátových centier - o efektívnosť ide až v prvom rade

12. 08. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Trendy, stratégie a postupy pri prevádzkovaní dátových centier

Prezentácia obsahuje tieto témy:

  • Zadefinovanie pojmov, terminológia
  • Definovanie SLA
  • Úloha prevádzkovateľa DC
  • Profylaktika
  • Docielenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky
  • Monitoring
  • Riadenie zmien v DC
  • Riadenie kritických situácií, risk manažment
  • Plánovanie budúceho rozvoja
  • Porovnanie prevádzkových nákladov green a štandardných DC

Karol Hederling, STRABAG Proprety and Facility Services

WEBCAST

PDF

Napísať komentár