Príprava dátových centier - ako a podľa čoho sa správne rozhodovať. Kľúčové faktory plánovania a návrhu DC

12. 08. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Panelová diskusia

Účastníci panelu:

Peter Novák, Tatra banka
Robert Poľanský, Slovak Telekom
Marián Hauskrecht, IBM Slovensko
Petr Ding, Altron
Jaroslav Kilián, DC architekt a projektant

Vedúci panelu: Ján Mihálik, Data Center konzultant a projektový manažér

WEBCAST


Napísať komentár
Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík