Rozvoj kompetencií zamestnancov verejnej správy

27. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [1]

Dostupnosť informácií dnes zabezpečuje nespočetné množstvo kanálov, a preto nie je problém získať ich rýchlo a za relatívne nízke náklady. Znamená vlastníctvo informácií automaticky výhodu? Ako sa budú meniť požiadavky na informácie počas zavádzania eGovernmentu? Aký potenciál prináša zmena prostredia verejnej správy?

Vlastníctvo informácií automaticky neznamená výhodu. Výhodou sa stáva až v momente, keď vedomosť rozvíja charakteristiky človeka, ktoré sú potrebné na výkon jeho práce. Takéto charakteristiky nazývame kompetencie. Už z definície vyplýva, že kompetencia závisí od prostredia, v akom sa majú úlohy vykonávať. Zavádzanie riešení eGovernmentu predstavuje nové prostredie a teda aj zmenu v požiadavkách na kompetencie. Podstatou práce bude stále poskytovanie služieb občanovi, ale spôsoby, akými sa budú tieto aktivity vykonávať sa diametrálne líšia a vyžadujú iné kompetencie.

MEDZINÁRODNÉ INICIATÍVY

V zahraničí sa problematika rozvoja kompetencií zamestnancov verejnej správy rieši na viacerých úrovniach. Na jednej strane ide o medzinárodné organizácie združujúce krajiny z celého sveta (napr. ILO – International Labour Organisation alebo UNPAN – United Nations Public Administration Network) a na druhej strane o organizácie a politické zoskupenia krajín s regionálnym dosahom (takouto organizáciou je napríklad EIPA – European Institute for Public Administration alebo EUPAN – European Union Public Administration Network, ktoré fungujú pri EÚ. Sama Európska únia a jej Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru realizuje rozvoj zručností predovšetkým cez Program celoživotného vzdelávania. Treťou úrovňou medzinárodných zoskupení sú regionálne iniciatívy sústreďujúce sa na krajiny so spoločnými charakteristikami v predmetnej agende, ako napríklad NISPACEE – The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, ktorej sekretariát má sídlo v Bratislave.
Za zmienku v prípade NISPACEE stoja dve pracovné skupiny. Prvou je Pracovná skupina pre eGovernment, ktorej zameraním na rok 2009 je skúmanie aplikácie IKT vo verejnej správe a bude sa zameriavať na dopad týchto technológií na vzťahy verejnej správy a podnikateľskej sféry, verejnej správy a občanov, ako aj subjektov verejnej správy navzájom. Druhou skupinou je Pracovná skupina pre rozvoj kapacít tréningových systémov pre zamestnancov verejnej správy podľa požiadaviek EÚ. Tá sa v roku 2009 bude zameriavať na nové výzvy vo vzdelávaní verejnej správy, skúsenosti, ktoré krajiny nadobudli v prístupovom procese do EÚ ako aj počas členstva v EÚ, nové technológie podporujúce výučbu a školenia a pod.

Napísať komentár
Komentáre čitateľov

  • článok nie je kompletný (!?)

    Pridané 04. 12. 2011 | gajdosík

Digitálny svet a právne aspekty jeho fungovania

  • Efektívne vymáhanie práv
  • Ochrana súkromia v digitálnom svete
  • IT zmluvy

Bratislava, 24.9.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť