Trendy informačnej bezpečnosti v kontexte Slovenska

04. 05. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Od rozbehnutia globálnej finančnej a následne hospodárskej krízy pred približne dvoma rokmi sa toho udialo v spoločnosti mnoho. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že tieto udalosti zanechali svoju stopu aj v oblasti informačnej bezpečnosti. V dôsledku tejto prakticky nikým nepredpokladanej krízy sa aj oblasť informačnej bezpečnosti dostala do polohy, ktorá sa vo viacerých aspektoch odchyľuje od toho, čo sme očakávali od budúcnosti pred dvoma rokmi. Principiálne smerovanie sa nezmenilo, no viaceré tendencie sa prejavili intenzívnejšie a niektoré tendencie, aj keď z dlhodobého pohľadu predpovedané, sa prejavili v našom regióne oveľa skôr ako sme očakávali.

Tento článok je platený Objednajte si platený prístup

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie

IT právo prakticky: GDPR po roku & zmluvné vzťahy v IT

17.septembra 2019, Bratislava

  • Blok GDPR po roku v praxi, čo priniesla európska norma, aké otázky ostali zatiaľ otvorené
  • Zmluvy a zmluvné vzťahy v