Trendy informačnej bezpečnosti v kontexte Slovenska

04. 05. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Od rozbehnutia globálnej finančnej a následne hospodárskej krízy pred približne dvoma rokmi sa toho udialo v spoločnosti mnoho. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že tieto udalosti zanechali svoju stopu aj v oblasti informačnej bezpečnosti. V dôsledku tejto prakticky nikým nepredpokladanej krízy sa aj oblasť informačnej bezpečnosti dostala do polohy, ktorá sa vo viacerých aspektoch odchyľuje od toho, čo sme očakávali od budúcnosti pred dvoma rokmi. Principiálne smerovanie sa nezmenilo, no viaceré tendencie sa prejavili intenzívnejšie a niektoré tendencie, aj keď z dlhodobého pohľadu predpovedané, sa prejavili v našom regióne oveľa skôr ako sme očakávali.

Tento článok je platený Objednajte si platený prístup

Workshop: Ako zvýšiť tržby z predaja krabicového softvéru alebo SaaS


4.9.2919, Bratislava

Obsah workshopu:

  • Na ktoré informácie sa sústrediť pri prezentácii softvéru
  • Ktoré informácie rozhodujú o predaji
  • Delenie obchodníkov, typológia
  • Odmeňovací systém a motivácia
  • Za akú cenu sú ochotní zákazníci kúpiť softvér
  • Rôzne kanály predaja (e-commerce, call centre, sales force),
  • Kritériá určujúce použitie konkrétneho predajného kanála