Trendy informačnej bezpečnosti v kontexte Slovenska

04. 05. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Od rozbehnutia globálnej finančnej a následne hospodárskej krízy pred približne dvoma rokmi sa toho udialo v spoločnosti mnoho. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že tieto udalosti zanechali svoju stopu aj v oblasti informačnej bezpečnosti. V dôsledku tejto prakticky nikým nepredpokladanej krízy sa aj oblasť informačnej bezpečnosti dostala do polohy, ktorá sa vo viacerých aspektoch odchyľuje od toho, čo sme očakávali od budúcnosti pred dvoma rokmi. Principiálne smerovanie sa nezmenilo, no viaceré tendencie sa prejavili intenzívnejšie a niektoré tendencie, aj keď z dlhodobého pohľadu predpovedané, sa prejavili v našom regióne oveľa skôr ako sme očakávali.

Tento článok je platený Objednajte si platený prístup

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie