Až 90 % slovenských podnikov registruje zneužívanie pracovného webu zamestnancami

17. 04. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Spoločnosť GFI Software, popredný poskytovateľ infraštruktúry pre malé a stredne veľké podniky (SMB), oznámila, že podľa jej lokálneho prieskumu vykonaného v marci 2013 medzi partnermi predaja spoločnosti GFI Česká republika a Slovensko až 90 % slovenských podnikových zákazníkov registruje zneužívanie pracovného internetu svojimi zamestnancami na súkromné účely. Podniky majú obavy zo straty produktivity práce, úniku citlivých dát, zavlečenia vírusov do firmy a zahltenia kapacity podnikové siete.

Faktom, že zamestnanci firemných zákazníkov zneužívajú webový prístup na mimopracovné účely, si je istých 57,4 % partnerov predaja a 32,8 % partnerov sa domnieva, že k zneužívaniu dochádza. Iba necelých 10 % respondentov si je istých či sa domnieva, že u ich zákazníkov k zneužívaniu nedochádza. Ako najväčšiu hrozbu zneužívania pracovného webu vidí podnikový manažment v strate pracovnej produktivity zamestnancov (73,8 %), úniku citlivých dát či prihlasovacích informácií (54,1 %), v zavlečení vírusov (50,8 %), zahltení kapacity podnikovej siete (34,4 %) a v právnej zodpovednosti za prípadné porušenie autorských práv zamestnancami (16,4 %). Iba 8,2 % respondentov nepovažuje súkromné surfovanie po pracovnom internete za hrozbu.

Aj napriek zmieneným obavám iba 29,6 % podnikov pravidelne alebo občas vyhodnocuje reporty o prístupe zamestnancov k podnikovému webu s podporou špecializovaného nástroja. Polovica z celkového počtu respondentov (49,2 %) aspoň blokuje prístup k určitým webovým stránkam a takmer dve tretiny (65,6 %) túto problematiku toleruje.

„Hoci sa väčšina slovenských podnikov obáva negatívnych dôsledkov zneužívania webu v pracovnom čase, dve tretiny z nich zároveň priznávajú, že tento jav vo svojej firme tolerujú alebo úplne ignorujú,“ povedal Martin Říha, riaditeľ pre stratégiu v spoločnosti GFI Česká republika a Slovensko. „Avšak z pohľadu zvyšujúceho sa počtu útokov prostredníctvom webového kanálu a stieraniu rozdielov medzi pracovným a súkromným životom vďaka rastúcej mobilite pracovníkov, ide stále o riskantnejší postoj. Špecializované nástroje typu GFI WebMonitor, ktorý sa v najnovšej verzii prispôsobuje mobilným trendom, sa postupne stanú štandardnou výbavou každej podnikovej siete.“

GFI WebMonitor 2013, najnovší softvér na filtrovanie webu a bezpečnosť webového prístupu, umožňuje IT manažérom zaviesť na firemný notebook tzv. roamingového agenta na filtrovanie webu. Tento nový agent dokáže rozšíriť firemnú politiku webového prístupu aj na podnikové zariadenia, ktoré nie sú pripojené na web cez podnikovú sieť ale napríklad cez domáci internet či mobilné pripojenie v teréne. Nová verzia produktu GFI WebMonitor reaguje na trendy, kedy stále viac zamestnancov pracuje z domu či na cestách z podnikových počítačov a pripájajú sa k podnikovým zdrojom na diaľku. Tým viac však IT manažéri strácajú prehľad o webových aktivitách zamestnancov a vystavujú firmy nebezpečným rizikám.

Kvôli maximálnej flexibilite umožňuje verzia GFI WebMonitor 2013 vytvárať a uplatňovať rôznu politiku filtrovania webu v závislosti od umiestnenia notebooku. Napríklad keď pracovný notebook opustí podnikovú sieť, môže byť povolené streamovanie médií, avšak blokovanie špecifických kategórií webových stránok, ako sú napríklad herné servery či stránky s nevhodným obsahom, zostanú neprístupné. Okrem toho dokáže GFI WebMonitor sledovať aktivity užívateľa nielen na podnikovej sieti ale tiež mimo nej a poskytovať ucelené reporty bez ohľadu na lokalitu.


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.