Hadoop a spracovanie veľkého objemu dát – realita verzus potenciál

12. 06. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Spracovanie veľkých objemov dát je v dnešnej dobe veľkou výzvou. Po predstavení rámca Map/Reduce spoločnosťou Google sa táto výzva relatívne zjednodušila. Podľa vzoru Map/Reduce vzniklo viacero implementácií (komerčných aj voľne stiahnuteľných), ktoré ponúkajú analytikom, manažérom a ľudom v rôznych riadiacich pozíciách prehľady získané s veľkých dát skoro už v reálnom čase. Predstavíme si potenciál jednej z voľne stiahnuteľných implementácií paradigmy Map/Reduce – Apache Hadoop a povieme si ako ju firmy pracujúce s veľkými dátami (Facebook, Yahoo!, a iné) použili vo svojich prostrediach.

Martin Šeleng, Ústav Informatiky, Slovenská akadémia vied

Tento článok vyžaduje prihlásenie. Prihláste sa prosím.
Ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.