Internet všetkého môže prispieť k vytváraniu nových pracovných miest

29. 01. 2014 | Komentáre čitateľov [0]

Sme svedkami rýchleho nástupu nového trendu, ktorým je takzvaný internet všetkého. Ten predstavuje sieť, v ktorej sú navzájom prepojení nielen ľudia a počítače ale aj procesy, dáta a veci okolo nás ako sú stroje alebo autá a ďalšie objekty. Pokiaľ si firmy uvedomia tento trend a osvoja si ho, môžu jeho prostredníctvom zvyšovať svoju efektivitu, zlepšovať starostlivosť o zákazníkov alebo lepšie spolupracovať medzi sebou. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Cisco. Tretina z opýtaných manažérov a IT špecialistov podľa nej očakáva pozitívny dopad internetu všetkého na vytváranie nových pracovných miest a 47 percent opýtaných verí aj v pozitívny dopad na výšku miezd.

Výsledky štúdie, ktorej sa zúčastnilo 7 500 biznis a IT lídrov z 12 krajín celého sveta, poukazujú na to, že spoločnosti môžu vďaka prepojeniu medzi vecami, dátami, procesmi a ľuďmi fungovať efektívnejšie, vytvárať nové skúsenosti pre zákazníkov a generovať väčšie zisky, až do výšky 613 miliárd dolárov v roku 2013.

„Tento prieskum je dôkazom toho, že vstupujeme do ďalšej éry internetu, s potenciálnou konkurenčnou výhodou pre biznis, priemysel a regióny. Počas nasledujúcej dekády bude konkurencieschopnosť založená na tom, ako dobre dokážu spoločnosti pochopiť Internet všetkého a prispôsobiť sa mu – nielen z hľadiska ich technológií a biznisu, ale aj z hľadiska toho, ako sa spájajú so zákazníkmi a partnermi,“povedal Michael Ganser, senior viceprezident spoločnosti Cisco pre strednú Európu.

Internet všetkého je sieťové prepojenie ľudí, procesov, dát a vecí a pridanej hodnoty, ktorá je daná pripojením „všetkého“ do siete. Internet všetkého je kombinácia niekoľkých technologických trendov, ktoré menia biznis, vrátane Internetu vecí (Internet of Things), zvýšenej mobility, nástupu cloud computingu a čoraz dôležitejšieho významu Big Data.

Štúdia, ktorá je prvá svojho druhu, zistila, že Internet všetkého v roku 2013 využívali a profitovali z neho najmä odvetvia zásobovacieho reťazca (158,7 miliárd) a customer experience (145,2 miliardy dolárov). Respondenti sa vyjadrili, že zrýchlenie inovácií, uspokojovanie potrieb zákazníkov z hľadiska nových spôsobov interakcie a potreba automatizovať biznis procesy budú ďalšími dôvodmi využívania Internetu všetkého.

Štúdiu, ktorej sa zúčastnilo 7 500 biznis lídrov z 12 krajín – ktoré sú zodpovedné za takmer 70 percent celosvetového hrubého domáceho produktu – pripravila spoločnosť Cisco Consulting Services Research & Economics Practice. Na návrhu dotazníka sa podieľala aj inštitúcia MIT Center for Digital Business.

Štúdia vychádza z prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Cisco začiatkom tohto roka. Výsledky prieskumu poukazujú na to, že spoločnosti na celom svete môžu v priebehu nasledujúcej dekády získať až 14,4 biliónov dolárov vhodným využitím Internetu všetkého na zlepšenie biznisu a zákazníckych služieb.

Ďalšie kľúčové poznatky zo štúdie:

Spoločnosti v Spojených štátoch, Číne a Nemecku  mali v roku 2013 najviac profitovať z Internetu všetkého. Z IoE však  profitovali spoločnosti na celom svete. Celkové 12 krajín, ktoré sa zúčastnili prieskumu  sú zodpovedné za 70 percent celkového hrubého domáceho produktu, získali v roku 2013 z Internetu všetkého nasledujúcu hodnotu:

 Miliardy (hodnota pre rok 2013)

1. Spojené štáty           $253,0

2. Čína                         $76,9

3. Nemecko                  $54,4

4. Japonsko                 $41,0

5. Austrália                   $35,6

6. Francúzsko               $32,2

7. Kanada                    $30,2

8. Veľká Británia           $28,4

9. India                         $18,2

10. Brazília                   $17,3

11. Rusko                    $17,0

12. Mexiko                   $9,2

Aby spoločnosti získali z ekonomiky Internetu všetkého väčšiu hodnotu, mali by:

  • investovať do vysoko-kvalitných technológií, infraštruktúry a nástrojov,
  • byť schopné integrovať nové technológie do existujúceho IT prostredia,
  • efektívne manažovať informácie.

Aby spoločnosti maximalizovali hodnotu z Internetu všetkého, mali by sa zamerať na vlastnosti, z ktorých bude priemysel profitovať najviac:

  • Výrobné firmy: viacdimenzionálna analýza dát v reálnom čase; integrované riešenia pre video komunikáciu; vzdialené sledovanie fyzického majetku.
  • Energetické firmy: integrácia dát zo senzorov; schopnosť lokalizovať expertov; prediktívne analýzy.
  • Predajcovia: prediktívne analýzy a vizualizácia dát; BYOD a interakcia so zákazníkmi pomocou médií; mobilné platby a vzdialený monitoring zákazníkov.

Najväčší prínos Internetu všetkého by si mali uvedomiť okrem priemyslu aj poskytovatelia služieb a výrobcovia. Avšak, technologické spoločnosti, telekomunikácie a finančné služby budú z IoE profitovať viac, ako firmy, ktoré menej využívajú IT.

Analýza ziskov, ktoré generuje Internet všetkého, zdôrazňuje, že veľkosť spoločnosti nie je indikátorom úspešnosti a ziskovosti. Úspech Internetu všetkého je založený na stratégii spoločnosti, nie na jej veľkosti alebo finančnej sile.

Biznis lídri na celom svete veria, že Internet všetkého pomôže zlepšiť bezpečnosť informácií. 50 percent respondentov povedalo, že IoE vylepší bezpečnosť, 26 percent v tomto smere neočakáva zmeny.

Prínos pre verejný sektor v hodnote 4,6 bilióna dolárov

Internet všetkého má podľa štúdie spoločnosti Cisco potenciál vygenerovať počas nasledujúcich desiatich rokov pre verejný sektor prínos v hodnote 4,6 bilióna dolárov. Vládne inštitúcie, mestá i ich občania, tí všetci môžu mať z internetu všetkého prospech. Prináša totiž veľkú šancu pre spoločnosť na obmedzenie plytvania a zvýšenie príjmov štátu bez nutnosti zvyšovať dane.

Podľa štúdie majú mestá po celom svete potenciál dosiahnuť v nasledujúcom desaťročí vďaka internetu všetkého prínos vo výške 1,9 bilióna dolárov. Na to, aby z tohto koláča odkrojili podstatnú časť, im pritom stačí zaviesť len niekoľko kľúčových aplikácií. V takzvaných smart buildings, ,,inteligentných budovách“, sa dá ušetriť až 100 miliárd dolárov len vďaka nasadeniu systému na zníženie spotreby energie. Automatizovaným a presným monitoringom spotreby plynu či vody cez IP siete je potom možné len na odpočtoch meračov a získaných informáciách o využití ušetriť 69, respektíve 39 miliárd dolárov.

Inteligentné parkovacie systémy, ktoré v reálnom čase zobrazujú voľné parkovacie miesta, zase môžu ušetriť 41 miliárd dolárov. Umožnili by totiž zavedenie ceny parkovného na základe dopytu. Chytrý parkovací systém napríklad pomáha vo francúzskom Nice nájsť najbližšie parkovacie miesto a hneď ho aj zarezervuje. Pomohol tak okrem iného zredukovať dopravné zápchy až o 30 percent. Vďaka inštalovaným čipom môže byť prejazd spoplatnenými zónami vybavený automaticky, bez toho, aby vodič musel vyťahovať peňaženku. Tu sa odhadovaný prínos rovná 18 miliardám dolárov.

„So zvyšujúcou sa migráciou obyvateľov do miest a mestských centier musia mestá rýchlejšie reagovať na potreby svojich obyvateľov. A práve internet všetkého prináša výhody v podobe nových služieb, zároveň zjednodušuje tie existujúce a celkovo mení spôsob interakcie medzi občanmi a mestami,“ povedal Marcel Rebroš, generálny riaditeľ Cisco Slovensko.

Internet všetkého má podľa zistenia štúdie veľký význam aj pre vládny sektor. Počas nasledujúceho desaťročia môže vyprodukovať až 2,7 bilióna dolárov pre štátne orgány, vládne agentúry a obranné zložky. Okrem finančných prínosov môže zlepšiť podmienky pre prácu na diaľku, zefektívniť správu vozového parku a ekonomické využitie vládnych vozidiel, priniesť úspory a nové služby v zdravotníctve, či školstve, kybernetickú bezpečnosť ale aj zvýšenie bezpečnosti napríklad na vojenských misiách.

Verejná správa má na celom svete viac ako 350 miliónov zamestnancov a internet všetkého môže pomôcť so zvýšením ich produktivity. Napríklad len častejšie využitie riešení pre prácu na diaľku môže priniesť úspory v hodnote 125 miliárd dolárov, vyplývajúce z obmedzenia tlače alebo nižších nákladov na pracovné priestory. A to nehovoríme o ďalších pozitívnych efektoch technológií pre spoluprácu.

Štúdia Internet of Everything: A $4.6 Trillion Public-Sector Opportunity nadväzuje na výskum, týkajúci sa internetu všetkého, ktorý Cisco publikovalo vo februári 2013. V ňom Cisco odhadlo potenciálny zisk a úspory pre súkromné spoločnosti, ktoré počas nadchádzajúceho desaťročia príjmu internet všetkého, v hodnote 14,4 bilióna dolárov. Spolu s 4,6 biliónmi dolárov, ktoré internet všetkého môže priniesť verejnému sektoru, ide o príležitosť pre štát i firmy v hodnote 19 biliónov dolárov.

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.