Čoraz viac IT administrátorov sa obáva útokov cez mobilné zariadenia

27. 06. 2014 | Komentáre čitateľov [0]

Prieskum sa zameral na nové hrozby vyžadujúce nové bezpečnostné podnikové stratégie.

Spoločnosť GFI Software, popredný poskytovateľ infraštruktúry pre malé a stredne veľké podniky (SMB), zverejnila zistenie globálneho nezávislého prieskumu zameraného na očakávaný vplyv zvyšujúceho sa počtu zariadení s internetovým prístupom na podnikové siete. Respondenti prieskumu, ktorými boli IT administrátori z SMB podnikov do 250 zamestnancov, citovali predovšetkým ohrozenie existujúcimi aj doteraz neznámymi hrozbami hlavne zo strany mobilných zariadení, ktoré výrazne zvyšujú portfólio prostriedkov pripojených do ich podnikovej siete.

Prieskum, ktorý uskutočnila analytická spoločnosť Opinion Matters a zadala firma GFI Software ukázal, že rastúci počet týchto zariadení má v SMB spoločnostiach významný vplyv na nárast bezpečnostných hrozieb, zvyšujúce sa výzvy v oblasti správy zariadení a celkovo nárast nákladov na správu IT.

Odborníci očakávajú, že počet zariadení pripojených do internetu porastie radikálne až do roku 2020, pričom analytická spoločnosť Gartner odhaduje, že do podnikových sietí bude v tom čase globálne pripojených až 26 miliárd prostriedkov. To vytvorí miliardy nových nezabezpečených koncových bodov, ktoré vygenerujú nové vektory útokov zameraných na napadnutie samotného zariadenia či získanie prístupu do podnikovej infraštruktúry.

Ak mali uviesť aspoň jeden negatívny vplyv, 96,5 % všetkých opýtaných ako najväčšie obavy z tohto trendu uviedlo prerušenie fungovania podnikovej IT infraštruktúry. Viac ako polovica (55 %) sa obáva toho, že týmto sa ich IT infraštruktúra vystaví novým bezpečnostným hrozbám a že existujúce bezpečnostné hrozby sa rozšíria na väčší počet zariadení. Tridsať respondentov uviedlo, že to povedie k zvýšeniu rozpočtov na IT a 26,7 % respondentov uvádza, že hlavne dôjde k posilneniu oblasti správy zariadení. Štrnásť percent očakáva, že veľkou výzvou sa stane patch management prevádzkovaný na viacerých platformách.

„Výsledky prieskumu ukazujú, že záplava internetových zariadení úplne transformuje podnikovú bezpečnosť, pretože aj štandardné osobné zariadenia zamestnancov sa môžu stať zdrojom značných rizík pre celú firmu, ak sú pripojené na internet bez správnej ochrany,“ povedal Sergio Galindo, generálny manažér obchodnej jednotky pre infraštruktúru v spoločnosti GFI Software. „S miliardami zariadení pripojených na internet sú organizácie vystavené nebezpečenstvu prostredníctvom miliárd nezabezpečených koncových bodov, ktoré môžu napadnúť ich siete. Kľúčové oznámenie je jasné: IT organizácie musia v tejto dobe mobilných zariadení efektívne plánovať tak, aby adekvátne zabezpečili operačné systémy, aplikácie a podporu softvérových aktualizácií.“

Zmena pre správu IT

Každá nová moderná inovácia vyžaduje adaptáciu na nové technológie – teda nielen využívanie jej výhod, ale tiež príprava na nové problémy, ktoré s ňou nevyhnutne prichádzajú. A rovnaké to je s mobilnými zariadeniami: 78,6 % IT administrátorov očakáva, že sa v dôsledku tohto trendu zmenia ich bezpečnostné postupy. Medzi týmito zmenami takmer jedna tretina opýtaných očakáva, že bude musieť upraviť bezpečnostnú politiku v oblasti konektivity na pracovisku.

Vyššia mobilita: nebezpečenstvo pred nami

Stále väčšia rola, ktorú hrajú mobilné zariadenia v životoch zamestnancov, je spojená aj s vyššími bezpečnostnými rizikami pre organizácie. Podľa 81,7 % respondentov sa riziká z mobilných zariadení začínajú stávať akútne a mobilné zariadenia sa v dnes môžu potenciálne stať zdrojom najvyššieho rizika.

Postaviť stenu

Existujúce antispamové, antivírusové a anti-malvérové infraštruktúry nemusia stačiť v boji proti celému radu hrozieb, ktorým sú vystavené koncové mobilné zariadenia. Pri otázke na prioritné oblasti bezpečnosti, 45 % IT administrátorov by sa najviac zameralo na firewally, 35,7 % na správu mobilných zariadení a iba 18,7 % by sa zameralo na antivírusové systémy.


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.